52 39 740 33 - - 52 39 674 87
Select Page

Wielu pacjentów ma niemal całkowicie czyste naczynia krwionośne, pomimo wysokiego poziomu cholesterolu. Inni mają mocno „zapchane” pomimo tego, że cholesterol mają poniżej zalecanej normy. Dlaczego tak jest?

Anatomopatolog z Harvardu, Kilmer McCully, odkrył w 1969r., że homocysteina jest czynnikiem sprzyjającym agregacji płytek krwi i znacznie zwiększającym ryzyko zapalenia żył, zatorowości płucnej, udarów mózgu oraz miażdżycy.

Naukowiec ten stwierdził, że znaczna część osób, u których wykonywał sekcję po tym, jak zmarli z powodu choroby serca, nie miała podwyższonego poziomu cholesterolu, ani nadciśnienia, ani nie występowały u nich żadne inne oczywiste czynniki ryzyka. Z kolei dzieci z genetycznie podwyższonym poziomem homocysteiny cierpiały na przedwczesną miażdżycę.

Zaczął więc wstrzykiwać homocysteinę królikom i zaobserwował, że w efekcie dochodzi u nich bardzo szybko do twardnienia tętnic. Następnie wykrył, że witaminy: B9, B12 i B6 obniżają stężenie homocysteiny krążącej we krwi.

Jak to zwykle bywa z pionierami, przez dziesiątki lat nikt nie chciał go słuchać – dopóki w końcu nie dostrzeżono znaczenia jego odkrycia.

Uwaga! Nawet dziś niewielka część lekarzy zleca swoim pacjentom badanie poziomu homocysteiny i to tylko w przypadku zapalenia żył, zatorowości czy udaru mózgu!

Tymczasem w badaniu European Concerted Action Project Homocysteine and Vascular Disease wykazano, że niezależnie od stężenia lipidów we krwi, w tym stężenia cholesterolu HDL, który wcale nie wykazał działania ochronnego, podwyższone stężenie homocysteiny wiązało się ze znacznym zwiększeniem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Czym więc grozi podwyższony poziom homocysteiny ?

Ponowienie słynnego badania kohortowego przeprowadzonego we Framingham wykazało, że podwyższony poziom homocysteiny stanowi czynnik ryzyka:

zwężenia światła tętnic szyjnych;
śmiertelności w wyniku chorób układu krążenia;
udaru mózgu;
niewydolności serca;
otępienia naczyniopochodnego i choroby Alzheimera.

Metaanaliza uwypukla fakt, że każde zwiększenie poziomu homocysteiny o 5 µmol/l powoduje zwiększenie ryzyka zdarzenia sercowo-naczyniowego o 20%. Poziom homocysteiny może być podwyższony z przyczyn genetycznych lub żywieniowych, szczególnie w razie niedoborów witamin B9 i B12.

Homocysteina jest niezwykle silnym oksydantem, wywołującym potężny stres oksydacyjny. Wzrost homocysteiny o każde 5 µmo/l w jednym z badań równał się zwiększeniu ryzyka śmierci aż o 49%. Chociaż badania poziomu homocysteiny są stosunkowo niedrogie (porównywalne do innych standardowych badań krwi), a redukcja poziomu dość prosta – nie istnieje lek obniżający poziom homocysteiny.

Jakie jeszcze ryzyko niesie z sobą podwyższony poziom homocysteiny ?

Przede wszystkim uszkadza kości. Osoby z najwyższym poziomem mają kilka razy większe ryzyko złamań, niż te z najniższym.
Bardzo mocno podwyższa ryzyko choroby Alzheimera.
Podejrzewa się, że jest także jednym z czynników – a może nawet główną przyczyną schizofrenii.
Obniżenie poziomu homocysteiny znacznie zmniejsza ryzyko wylewu krwi do mózgu.
Prawdopodobnie negatywnych skutków wysokiego poziomu homocysteiny jest o wiele więcej (o czym świadczy drastyczny wzrost śmiertelności wśród osób z wysokim jej poziomem).

Homocysteina jest zwykłym produktem ubocznym przemian w organizmie – aby jej poziom niebezpiecznie wzrósł, muszą być spełnione dwa warunki:

po pierwsze – trzeba dostarczać dużych ilości metioniny – aminokwasu egzogennego, obecnego głównie w mięsie. To właśnie konsumpcja nadmiaru mięsa i jego przetworów, a co za tym idzie przebiałczenie organizmu jest główną przyczyną wszystkich tych problemów;

po drugie – spadek skuteczności procesów usuwania nadmiaru homocysteiny z krwi. Nawet niewielkie ilości alkoholu (np. jedno piwo dziennie) powodują wyraźny wzrost jej poziomu we krwi.

Najważniejszym jednak czynnikiem ryzyka jest niedobór kilku witamin: witaminy B12, B6 oraz B9 (kwas foliowy). Jeśli brakuje tych witamin, organizm nie jest w stanie przeprowadzić kilku ważnych reakcji chemicznych.

Skuteczne obniżanie poziomu homocysteiny wymaga więc zastosowania wszystkich tych trzech witamin jednocześnie, najlepiej razem z biotyną, która jest niezbędna do prawidłowego przebiegu przemian w które zaangażowana jest witamina B12 i kwas foliowy.

Witamina B6 z kolei jest wymagana do produkcji cysteiny z homocysteiny – bez niej proces ten nie jest odpowiednio nasilony, a w przypadku silnych niedoborów w ogóle się zatrzymuje. Jest to bardzo istotna reakcja, jako że cysteina jest najważniejszym składnikiem glutationu.

Glutation

Można powiedzieć, że glutation jest odwrotnością homocysteiny – tak jak wysoki poziom homocysteiny jest wskaźnikiem choroby, tak wysoki poziom glutationu jest jednym z najdokładniejszych wskaźników stanu zdrowia i siły organizmu.

Na rynku są bardzo drogie suplementy cysteiny stosowane w celu podniesienia poziomu glutationu – a wystarczy dostarczyć witaminę B6, aby organizm sam wytworzył cysteinę, obniżając równocześnie stężenie innych niebezpiecznych substancji we krwi.

Sabina Budkiewicz

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@ promedchojnice.pl