52 39 740 33 - - 52 39 674 87
Select Page

Teleporada

Teleporada POZ i inne instrukcje dla Pacjenta

Informacje dla pacjenta

Informacje dotyczące teleporady

Szanowni Pacjenci, w ramach udzielanych świadczeń medycznych:

 • Jedną z form udzielania świadczeń zdrowotnych jest teleporada.
 • Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.
 • Na teleporadę można umówić się telefonicznie lub elektronicznie

REJESTRACJA CM „GEMINI”

 • Poradnia PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  – rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 18.00:
  nr telefonu do Rejestracji 523974033 ; 523967487
 • e-mail: rejestracjagemini@promedchojnice.pl

nr telefonu TELEPORADA  572 774 780

– Podczas rejestracji pracownik przychodni, rozpoznaje potrzebę zdrowotną pacjenta 
i wstępnie kwalifikuje do teleporady oraz informuje o dacie i przedziale czasowym, 
w którym odbędzie się teleporada.
– Teleporada realizowana jest nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po rejestracji pacjenta, z wyjątkiem sytuacji, gdy w porozumieniu z pacjentem (lub jego opiekunem ustawowym) zostaje ustalony inny termin.
– Teleporada odbywa się telefonicznie, a w przypadku posiadania przez pacjenta odpowiedniego sprzętu i łącza, również za pomocą technik audiowizualnych. Szczegóły dotyczące formy teleporady ustalane są podczas rejestracji.
– W ustalonym terminie teleporady lekarz kontaktuje się z pacjentem telefonicznie na wskazany przez pacjenta podczas rejestracji numer telefonu.
– Próba kontaktu z pacjentem jest podejmowana co najmniej trzykrotnie w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W przypadku nieskutecznych połączeń z pacjentem w ustalonym przedziale czasowym teleporady, porada zostaje anulowana. Jeśli pacjent nadal będzie chciał skorzystać z teleporady, powinien skontaktować się telefonicznie z rejestracją poradni w celu ponownego ustalenia terminu teleporady.

ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z PACJENTEM
– ODSTĄPIENIE OD TELEPORADY
Wizyta osobista realizowana jest:
W przypadku, gdy pacjent lub jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem:
• wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej,
• świadczeń związanych z wydaniem zaświadczenia.

• Podczas pierwszej wizyty realizowanej po wyborze Świadczeniodawcy.
• W związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów.
• W związku z podejrzeniem choroby nowotworowej.
• W przypadku dzieci do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

Powyższe wytyczne nie dotyczą postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARSCoV2.
Podczas teleporady lub wizyty, jeżeli występują wskazania zdrowotne, pacjent może uzyskać 
e- receptę, e- skierowanie, e- zlecenie lub elektroniczne zwolnienie lekarskie. Dokumenty medyczne wystawiane w formie papierowej pacjent może odebrać w przychodni.

Informacje dla pacjenta

Instrukcja o sposobie realizacji
e-recepty

Pacjencie, jeśli chcesz zrealizować e-receptę, potrzebujesz numer PESEL oraz specjalny kod, który możesz otrzymać:
Od lekarza lub pielęgniarki podczas teleporady lub podczas wizyty osobistej.
Od pracownika przychodni, który przekaże Ci go zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poprzez SMS lub rozmowę telefoniczną.
W przypadku posiadania Internetowego Konta Pacjenta otrzymasz SMS oraz e-mail. Jeśli potrzebujesz pomocy przy założeniu IKP, skontaktuj się z nami, a nasz personel udzieli Ci pomocy.
Lekarz może zapisać Tobie leki na dłuższy okres. Zachowaj wówczas kod recepty, aby móc sukcesywnie realizować zakup leków w aptece, w której rozpocząłeś realizację e- recepty. Jeśli przyjmujesz leki na stałe, zadbaj o to, by je zamówić przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Informacje dla pacjenta

Instrukcja o sposobie realizacji
e-skierowania

Pacjencie, gdy podczas wizyty zajdzie taka potrzeba, lekarz może skierować Cię do poradni specjalistycznej. Wystawi wówczas skierowanie elektroniczne. Od lekarza otrzymasz wydruk elektronicznego skierowania zawierający kod PIN, który umożliwi rejestrację u innego świadczeniodawcy. Pamiętaj, że do rejestracji potrzeby jest Ci też numer PESEL.

Informacje dla pacjenta

Instrukcja o sposobie realizacji
e-zlecenia na wyroby medyczne

Jeśli są wskazania medyczne, lekarz może zadecydować o wystawieniu zlecenia na wyroby medyczne. Zlecenie na wyroby medyczne wystawia lekarz lub uprawniony pracownik, drukuje i przekazuje pacjentowi. Ze zleceniem możesz udać się bezpośrednio do apteki lub sklepu medycznego w celu realizacji zlecenia. Jeśli zakup wyrobów medycznych jest cykliczny, zapisz sobie numer zlecenia, aby móc kontynuować zakupy w aptece lub sklepie medycznym, gdzie rozpocząłeś realizację zlecenia.
W przypadku pytań dotyczących zakupu wyrobów medycznych, w tym pieluchomajtek, sprzętu stomijnego oraz innych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym zasad realizacji wniosku na wyroby medyczne skontaktuj się z pracownikami specjalistycznego SKLEPU MEDYCZNEGO tel. 523951970 www.sklepmedyczny.chojnice.pl

Informacje dla pacjenta

Instrukcja o sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych i obrazowych

Pacjencie, w razie konieczności, podczas wizyty, lekarz rodzinny wystawi skierowanie na badanie dodatkowe:

 • Badanie USG (będące w kompetencji lekarza POZ) realizowane jest w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach lub w Szpitalu Rejonowym w Człuchowie ul. Szczecińska 31 .
  W celu umówienia terminu badania powinieneś udać się bezpośrednio do powyższych placówek. Możesz również skontaktować się telefonicznie z rejestracją pracowni obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym tel. 52 39 56 550 lub w Człuchowie tel. 59 71 42 424
 • Badania laboratoryjne są zlecane zdalnie przez lekarza rodzinnego do gabinetu zabiegowego Centrum Medycznego „Gemini”. W celu realizacji badania powinieneś udać się do punktu pobrań w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 9:00 lub umówić się na pobranie w Rejestracji.
 • Badanie EKG zlecane jest przez lekarza rodzinnego do gabinetu zabiegowego. W celu realizacji badania powinieneś umówić się w gabinecie zabiegowym.
 • Badanie RTG realizowane są w placówkach, z którymi Centrum Medyczne „Gemini” ma podpisaną umowę Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach ul. Leśna 10 lub w Szpitalu Rejonowym w Człuchowie ul. Szczecińska 31. Miejsce wykonywania badania jest wskazane na skierowaniu.

Informacje dla pacjenta

Instrukcja o możliwości założenia internetowego konta pacjenta 

Każdy pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta. Dostęp można uzyskać na 2 sposoby:

 • Za pomocą Profilu Zaufanego można zalogować się do IKP. Jeśli jeszcze go nie masz, możesz założyć przy pomocy instrukcji dostępnej na stronie internetowej: https://pz.gov.pl/dt/index.
 • Do IKP można zalogować się za pomocą e-dowodu.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy założeniu IKP, skontaktuj się z nami, a nasz personel udzieli Ci pomocy. Dzięki IKP masz w jednym miejscu swoją dokumentację medyczną (np. e- recepty, e- skierowania), informacje o zaleconej dawce leków, zaplanowanych i udzielonych świadczeniach refundowanych przez NFZ.

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@
promedchojnice.pl

Mapy Google

Przejdź do wyznaczania trasy dojazdu

Prawa pacjenta

Sprawdź swoje prawa

Polityka prywatności

Przeczytaj Klauzulę Informacyjną

Rejestracja online

Zarejestruj się