Zaznacz stronę

Badania diagnostyczne

Diagnostyka

Badania diagnostyczne

W NZOZ GEMINI oferujemy szeroki zakres badań diagnostycznych. 

Poniżej publikujemy listę wszystkich, wraz z opisem przebiegu badania oraz specjalnymi zaleceniami związanymi z odpowiednim przygotowaniem się do niego. 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, do dyspozycji Państwa są zawsze nasi lekarze.

 

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE

USG

Ultrasonografia jest jednym z najczęściej wykonywanych badań obrazowych. Badanie USG jest bezpieczne i bezbolesne, a przy tym cechuje się dużą dokładnością. Może być wykonywane w każdym wieku, nawet już u niemowląt. USG to bezinwazyjne badanie pozwalające na ocenę stanu organów wewnętrznych z dokładnością nawet do 0,1 mm. Dzięki niemu można w łatwy sposób ocenić położenie, wielkość oraz strukturę poszczególnych narządów. Badanie pokazuje także wszelkie zmiany powstałe w ciele pacjenta, takie jak różnego rodzaju guzy, torbiele, włókniaki, czy zmiany nowotworowe.

Ultrasonografia wykorzystywana jest w celu diagnozowania i rozpoznawania schorzeń, oraz monitorowania i oceny skuteczności leczenia. Dzięki dużej dokładności jest również jednym z podstawowych badań profilaktycznych, pozwalającym na wczesne wykrycie niepokojących zmian.

Działanie aparatu ultrasonograficznego opiera się na zasadzie ultradźwięków. Są to dźwięki o bardzo wysokiej częstotliwości, niesłyszalne dla ludzkiego ucha. Na badany obszar ciała radiolog nanosi specjalny żel, który zapewnia prawidłowe przewodnictwo ultradźwięków, a także niweluje niepożądane pęcherzyki powietrza. Następnie przykłada głowicę aparatu do skóry i stopniowo bada wybrany fragment ciała. Głowica ultrasonografu emituje ultradźwięki, które przenikają przez ludzkie tkanki i odbite wracają z powrotem. Następnie aparat USG przekształca odbite dźwięki w obraz widoczny na monitorze. Lekarz wykonujący badanie może wówczas powiększyć interesujący go obszar lub dokonać precyzyjnych pomiarów. Należy wspomnieć o tym, iż ultradźwięki są całkowicie bezpieczne dla ludzkiego organizmu, a samo badanie może być wykonywane tak często, jak zachodzi potrzeba.

W przypadku wykonania USG jamy brzusznej konieczne jest odpowiednie przygotowanie się pacjenta – SPRAWDŹ JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADANIA

USG DOPPLER

Badanie USG Doppler jest nieinwazyjną procedurą diagnostyczną, które wykorzystuje fale dźwiękowe do oceny przepływu krwi w naczyniach. Podczas badania, specjalny czujnik emituje fale dźwiękowe, które odbijają się od krwi poruszającej się w naczyniach.

Urządzenie rejestruje i analizuje echo powracające od krwi, umożliwia lekarzom zobaczenie, jak krew przemieszcza się przez naczynia krwionośne. Badanie pozwala zdiagnozować podejrzane zwężenia, zakrzepy czy inne problemy z przepływem krwi. Jest często stosowany w kardiologii, angiologii i położnictwie, aby monitorować stan zdrowia serca i układu naczyniowego.

Jest to nieocenione narzędzie w diagnozowaniu chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym miażdżycy i zakrzepicy, a także w monitorowaniu krążenia płodowego podczas ciąży. Dzięki zastosowaniu USG Doppler możliwe jest dokładne określenie parametrów krwi i późniejszych strategii leczenia.

BADANIA KARDIOLOGICZNE

EKG – elektrokardiogram

Inaczej elektrokardiografia spoczynkowa, to jedno z najbardziej popularnych badań w zakresie diagnostyki serca. To nieinwazyjne badanie mięśnia sercowego przeprowadza się na podstawie badania jego czynności bioelektrycznej. Elektrokardiografia znajduje zastosowanie w diagnostyce wielu chorób serca, np. arytmii, choroby wieńcowej lub zapalenia mięśnia sercowego.
W trakcie wykonywania EKG, dzięki umieszczonym na klatce piersiowej pacjenta elektrodom, impulsy elektryczne związane z pracą serca są rejestrowane i prezentowane w postaci wydruku papierowego. Podczas badania lekarz jest w stanie określić pracę serca, jego rytm i ewentualne problemy z niedokrwieniem, zaburzenia przewodzenia oraz charakterystyczne cechy mogące sugerować przechodzenie zawału.
Wskazaniem do przeprowadzenia EKG są objawy sugerujące na zaburzenia pracy serca.

Badanie wymaga przygotowania się do niego pacjenta. W dzień badania zaleca się zrezygnowanie z picia kawy i palenia papierosów. Jeżeli całkowita rezygnacja z tych używek jest za trudna, należy przynajmniej na godzinę przed badaniem powstrzymać się od picia kawy i palenia. Zarówno bowiem kawa jak i papierosy powodują przyspieszenie rytmu pracy serca i podnoszą ciśnienie co może zaburzać wyniki badania EKG.

Holter EKG

To badanie podobne do badania EKG, również polegające na monitorowaniu akcji serca, jednak w odróżnieniu od podstawowego EKG trwa ono 24 lub 48 godzin. W tym czasie pacjent nosi na sobie elektrody razem z połączonym z nimi, niewielkim urządzeniem, swoim kształtem przypominającym dawnego walkmana.
W czasie badania holterem pacjent powinien ostrożnie się myć, żeby nie zaburzyć pracy elektrod (zalanie, odklejenie się od ciała). Wskazane jest powstrzymanie się od brania prysznica w trakcie całego przebiegu badania.

Przed założeniem Holtera EKG pamiętać należy, żeby nie używać żadnych balsamów do ciała, ani olejków, tak aby klatka piersiowa do której przymocowane zostaną elektrody była sucha i czysta. W przypadku bardzo obfitego owłosienia torsu u mężczyzn zaleca się jego zgolenie przed badaniem.

Wskazaniami do wykonania badania Holter EKG są m.in.: diagnostyka zaburzeń pracy serca, ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego, ocena pracy sztucznego rozrusznika, ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.

W naszej ofercie mamy Holter EKG Home czyli możliwość wypożyczenia urządzenia z dostawą kurierską i do wykonania badania w domu. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Holter RR

Holter ciśnieniowy polega na 24-godzinnym automatycznym rejestrowaniu ciśnienia tętniczego krwi. To kolejne bardzo popularne i ważne badanie, pozwalające obserwować wszystkie zmiany ciśnienia pacjenta w czasie wykonywania przez niego całodobowej, normalnej aktywności. Pomiary dokonywane są co 30 minut podczas dnia, oraz co godzinę w nocy.

Badanie Holter RR sprawdza się świetnie np. przy rozpoznawaniu tzw. “nadciśnienia białego fartucha”, kiedy to badania ciśnienia podczas wizyt lekarskich mogą dawać fałszywe wyniki wskutek stresu jaki przeżywa pacjent. Dodatkowo badanie to jest skuteczną oceną prowadzonego leczenia nadciśnienia u chorego. Odpowie również na pytania związane ze znacznymi różnicami w wynikach badań ciśnienia wykonywanych podczas różnych wizyt pacjenta w gabinecie i samodzielnie w domu.

W trakcie przeprowadzania badania na ramieniu pacjenta założony jest cały czas mankiet do pomiaru ciśnienia połączony z rejestratorem, który automatycznie dokonuje pomiaru. Pacjent proszony jest o wykonywanie wszystkich codziennych czynności w sposób normalny, zarówno tych związanych z pracą, jak i wypoczynkiem, podejmowaną aktywnością fizyczną itp. Chodzi o zbadanie ciśnienia w jak najbardziej naturalnych warunkach. Badanie nie wymaga żadnego wcześniejszego przygotowania się pacjenta do niego.

Holter RR

Holter ciśnieniowy polega na 24-godzinnym automatycznym rejestrowaniu ciśnienia tętniczego krwi. To kolejne bardzo popularne i ważne badanie, pozwalające obserwować wszystkie zmiany ciśnienia pacjenta w czasie wykonywania przez niego całodobowej, normalnej aktywności. Pomiary dokonywane są co 30 minut podczas dnia, oraz co godzinę w nocy.

Badanie Holter RR sprawdza się świetnie np. przy rozpoznawaniu tzw. “nadciśnienia białego fartucha”, kiedy to badania ciśnienia podczas wizyt lekarskich mogą dawać fałszywe wyniki wskutek stresu jaki przeżywa pacjent. Dodatkowo badanie to jest skuteczną oceną prowadzonego leczenia nadciśnienia u chorego. Odpowie również na pytania związane ze znacznymi różnicami w wynikach badań ciśnienia wykonywanych podczas różnych wizyt pacjenta w gabinecie i samodzielnie w domu.

W trakcie przeprowadzania badania na ramieniu pacjenta założony jest cały czas mankiet do pomiaru ciśnienia połączony z rejestratorem, który automatycznie dokonuje pomiaru. Pacjent proszony jest o wykonywanie wszystkich codziennych czynności w sposób normalny, zarówno tych związanych z pracą, jak i wypoczynkiem, podejmowaną aktywnością fizyczną itp. Chodzi o zbadanie ciśnienia w jak najbardziej naturalnych warunkach. Badanie nie wymaga żadnego wcześniejszego przygotowania się pacjenta do niego.

EKG wysiłkowe

EKG wysiłkowe bada pracę serca w trakcie wysiłku i w czasie wzrastającego zapotrzebowania na tlen. Test przeprowadza się na ruchomej bieżni, pod kontrolą lekarza stopniowo zwiększając wpisany w ustawienia kąt nachylenie bieżni, a tym samym zmuszając serce do zwiększonego wysiłku. W trakcie badania monitorowany jest cały czas zapis EKG serca jak również zbierany jest pomiar ciśnienia tętniczego. Badanie serca i ciśnienia dokonywane jest również po zejściu z bieżni w tzw. fazie spoczynku po wysiłku.
Wskazaniem do przeprowadzenia badania EKG wysiłkowego jest m.in.: diagnostyka leczenia choroby niedokrwiennej serca, ocena stopnia upośledzenia sprawności fizycznej, ocena leczenia farmakologicznego u chorych z wadami serca, ocena bezpieczeństwa treningu fizycznego u osób zdrowych, ocena sprawności serca u osób z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej, kwalifikacja kardiologiczna do operacji poza sercowych.
Żeby badanie dało najbardziej pewne rezultaty pacjent powinien wstrzymać się od palenia papierosów, jedzenia i picia czegokolwiek na około 4 godziny przed testem. Zalecane jest ubranie się do badania w wygodny strój i buty. Podobnie jak przy EKG, panowie z nadmiernym owłosieniem klatki piersiowej powinni wcześniej ogolić ją, tak by wygodnie dało się założyć elektrody.
W trakcie samego testu pacjent zostanie poproszony o powiadamianie osoby przeprowadzającej badanie o wszystkich odczuwanych objawach w trakcie wykonywanego wysiłku. Test będzie zatrzymany w razie pojawienia się takich objawów jak: ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, duszności, duże zmęczenie.

Echo serca

Inaczej echokardiografia, jest badaniem serca metodą USG. Wykorzystywane w badaniu fale ultradźwiękowe odbijają się od badanych struktur dając na monitorze obraz ich budowy, stąd badanie to zaliczane jest do diagnostyki obrazowej.

Echo serca jest badaniem bezpiecznym i nieinwazyjnym, można je powtarzać wielokrotnie. Dzięki niemu lekarz ma dokładny wgląd w budowę mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych, co pozwala na wykrycie wad w budowie anatomicznej serca. Ponadto badanie umożliwia ocenę kurczliwości i relaksacji serca, przepływu krwi w naczyniach wieńcowych i największych naczyniach krwionośnych, pracy zastawek, a także parametrów opisujących funkcje i budowę serca.

Echo serca wykonuje się ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub kardiologa a wskazaniami do przeprowadzenia tego badania są m.in.: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, przebyty zawał serca lub udar mózgu, choroba zakrzepowo-zatorowa, wady zastawek itp. Badanie Echa serca powinny wykonać też osoby u których doszło do niewyjaśnionych omdleń, zaburzeń rytmu pracy serca czy którym wykryto szmery na sercu.
Badanie nie wymaga żadnego przygotowania ze strony pacjenta.

BADANIA UKŁADU ODDECHOWEGO

Spirometria

Spirometria to badanie czynnościowe układu oddechowego podczas którego mierzy się objętość i pojemność płuc. Badanie mierzy również przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego.

Przygotowanie do badania spirometrii wymaga współpracy z pacjentem, który zostanie poproszony o: niespożywanie obfitego posiłku minimum 2 godziny przed badaniem, nie picie mocnej kawy, herbaty ani napojów gazowanych. Aż do 4 godzin przed badaniem zabronione jest picie alkoholu. Wskazane jest również wstrzymanie się od palenia papierosów, optymalnie do 24 godzin przed badaniem, minimum przynajmniej do 1 godziny przed. Lekarz może poprosić też pacjenta o odstawienie leków które uzna, że mogą wpłynąć na wyniki badania.
Na badanie powinno się przyjść w luźnej, nie krępującej ruchów, odzieży (bez pasków, krawatów, gorsetów itp). Pacjenci z ruchomymi, źle dopasowanymi protezami w jamie ustnej, zostaną poproszeni o ich wyjęcie na czas badania.

Badanie spirometryczne wykonuje się po 15 minutowym wypoczynku pacjenta. Podczas przeprowadzania badania w pomieszczeniu nie mogą znajdować się dodatkowe osoby, mogące rozpraszać badanego.

Poligrafia

Badanie poligraficzne to badanie wykrywające zaburzenia oddychania podczas snu. To podstawowe badanie do stwierdzenia możliwości występowania u pacjenta OBS – Obturacyjnego Bezdechu Sennego.
Badanie poligraficzne wykonuje się w domu pacjenta, w trakcie jego typowych godzin snu. Do przeprowadzenia badania używamy przenośnego urządzenia – poligrafu typu III. Urządzenie to jest wcześniej odpowiednio skonfigurowane przez prowadzącego badanie, natomiast pacjent zakłada je już samodzielnie, układając się wieczorem do snu.

Poligrafia typu III monitoruje co najmniej 4 zmienne, w tym: przepływ powietrza przez górne drogi oddechowe, ruchy oddechowe klatki piersiowej, ruchy oddechowe brzucha oraz pracę serca a także utlenowanie krwi.
Do badania poligraficznego nie trzeba się specjalnie przygotowywać, jednak należy zadbać o to by przed snem nie narażać się na czynniki, które mogłyby spowodować przekłamanie wyników. Wieczorem nie należy pić alkoholu ani kawy, zażywać leków uspokajających ani nasennych (jeżeli nie zostało to skonsultowane z lekarzem).

Zanim lekarz skieruje nas na badanie poligraficzne, możemy wcześniej przeprowadzić autotest określający ryzyko cierpienia na OBS. W czasie snu nie jesteśmy sami w stanie stwierdzić, czy oddychamy prawidłowo. Jednak jest kilka objawów występujących w ciągu dnia, które mówią specjalistom o tym, że mogą mieć do czynienia z osobą cierpiącą na Obturacyjny Bezdech Senny. I między innymi o te objawy pyta zestawienie specjalnie przygotowane dla tego autotestu.

Test na OBS wykonasz tu:

BADANIA SŁUCHU

Audiometria tonalna

Badanie audiometryczne polega na określeniu najcichszego dźwięku jaki słyszy osoba badana. Audiometria tonalna wykonywana jest dla dźwięków różnych częstotliwości (niskich, średnich, wysokich). Badanie to wykonywane jest w specjalnie wyciszonym pomieszczeniu. W trakcie badania przez słuchawki podawany jest ton pomiarowy o określonej częstotliwości i natężeniu.

Podczas badania każde ucho sprawdzane jest osobno. Pacjent ma za zadanie naciskać przycisk odpowiedzi w momencie kiedy usłyszy dźwięk. Ten jest odpowiednio zmniejszany przy każdej kolejnej próbie, aż do dźwięku najcichszego, który jako ostatni odnotowywany jest przez pacjenta.

Po takim badaniu do dyspozycji lekarza jest audiogram, czyli wynik w wizualny sposób (krzywa czerwona zapis ucha prawego, krzywa niebieska lewego) przedstawiający najcichsze poziomy głośności słyszalne dla pacjenta, tzw. próg słyszenia. W ten sposób określa się stopień oraz średni ubytek słuchu.

Nie ma konieczności przygotowywania się przez pacjenta do badania w jakikolwiek sposób.

Audiometria słowna

To badanie stosowane celem uzupełnienia audiometrii tonalnej. W przeciwieństwie do tej ostatniej, która bada słyszalność jedynie ogólnie dźwięków, audiometria słowna służy ocenie rozumienia mowy słyszanej przez osobę badaną.

Audiogramy mowy (testy słowne) są sporządzane dla poszczególnych języków. Test ten pomaga ocenić lekarzowi tzw. socjalną wydolność słuchu, tj. zdolność do komunikacji w życiu codziennym. Audiometria słowna jest wykorzystywana do diagnostyki rodzajów niedosłuchów, jak również jest badaniem pomocnym do przygotowania aparatów słuchowych dla pacjenta. Pozwala na ocenę korzyści w rozumieniu mowy podczas używania tych aparatów.

Dokładnie tak samo jak w przypadku audiometrii tonalnej badanie wykonywane jest oddzielnie dla ucha prawego i lewego. Na słuchawki podawane są wyrazy o różnym poziomie natężenia dźwięku. Zadaniem osoby badanej jest powtórzenie każdego wyrazu zaraz po jego usłyszeniu w słuchawkach.

I w tym przypadku nie ma konieczności przygotowywania się przez pacjenta do badania.

Audiometria impedancyjna (tympanometria)

Badanie tympanometryczne wykonuje się w celu określenia prawidłowego funkcjonowania ucha środkowego. Celem tego badania jest określenie w jaki sposób transmitowane są sygnały przez kanał słuchowy, błonę bębenkową a także kosteczki słuchowe. Badanie przeprowadza się z użyciem specjalnego urządzenia, sondy, która nadaje sygnał do ucha oraz rejestruje następnie odbity od błony bębenkowej dźwięk.

Podczas badania nie należy mówić, ziewać oraz przełykać śliny – czynności te mają wpływ na ciśnienie w uchu środkowym i mogłyby przyczynić się do powstania błędów pomiarowych.

Podczas badania nie sygnalizuje się faktu słyszenia dźwięków. Całe badanie jest krótkie i nieinwazyjne. Przed wykonaniem tympanometrii pacjent powinien wykonać najpierw badanie otolaryngologiczne, które zawierać będzie m.in. ocenę drożności trąbki słuchowej. Przed tympanometrią wykonuje się również standardowo dwie wcześniej wymienione audiometrię, tonalną i słowną.

Na naszej stronie możliwe jest samodzielne zbadanie słuchu. Ten auto test przesiewowy nie jest oczywiście profesjonalnym badaniem lekarskim (na takie należy się umówić przez rejestrację), ale pomoże Ci zorientować się, jaki jest mniej więcej stan Twojego słuchu.
Test możesz wykonać tu:

BADANIA Z ZAKRESU DIETETYKI

Bioimpedancja elektryczna BIA (Analiza składu ciała)

To badanie, które wykorzystuje przepływający przez ciało delikatny impuls elektryczny dla zbadania poszczególnych wartości składu ciała. Bioimpedancja wykorzystuje fakt, że poszczególne tkanki organizmu zawierają mniej lub więcej wody w sobie i w związku z tym w stopniu różnym przewodzą prąd. Podczas badania mierzone są: wielkość tkanki mięśniowej, tłuszczowej, tkanki wisceralnej (brzusznej), całkowita zawartość wody w organizmie, masa kości. Wyniki badania podadzą nam nasz wiek metaboliczny, bardzo dokładną masę ciała, ale również np. dobowe zapotrzebowanie na energię.

To proste w wykonaniu i bezbolesne badanie jest więc bardzo przydatnym pomiarem dla dietetyka, który dysponując danymi z niego jest w stanie optymalnie dopasować dla nas zalecenia żywieniowe, zarekomendować odpowiedni dla naszego ciała rodzaj aktywności fizycznej, zaplanować codzienne aktywności optymalnie do zużywanej w ciągu całego dnia energii.

Badanie wykonuje dietetyk lub pielęgniarka. Nie trzeba się do niego przygotowywać w jakikolwiek sposób. Żeby je przeprowadzić konieczne jest jedynie wcześniejsze umówienie się na badanie.

Rejestracja

Badania diagnostyczne

Badania wymagają uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej.

Gabinet zabiegowy działa w godzinach otwarcia przychodni:
od poniedziałku do piatku od 8:00 – 18:00 w soboty od 9:00 do 12:00

Kontakt telefoniczny: 52 39 740 33

Adres i dane kontaktowe

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@
promedchojnice.pl

Mapy Google

Przejdź do wyznaczania trasy dojazdu

Prawa pacjenta

Sprawdź swoje prawa

Polityka prywatności

Przeczytaj Klauzulę Informacyjną

Rejestracja online

Zarejestruj się