Zaznacz stronę

Kompleksowa Opieka Pielęgniarska 

Kompleksowa Opieka Pielęgniarska ( KOP) po zakończonej hospitalizacji

Kompleksowa Opieka Pielęgniarska to szczególny rodzaj porad pielęgniarskich w Centrum Medycznym GEMINI dedykowany pacjentom po hospitalizacji w zakresie:

 1. leczenia ran;
 2. pielęgnowania stomii;
 3. porad urologicznych ( cewnikowanie, pielęgnowanie nefrostomii)

Gdzie?

 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Centrum Medycznym „Gemini” w Chojnicach ul.Młodzieżowa 35
 • W uzasadnionych przypadkach porady udzielane są w domu Pacjenta.

Dla kogo?

Pacjenci, którzy zgłoszą się do CM „Gemini” po hospitalizacji maksymalnie:

 • do 60 dni po zakończonej hospitalizacji w przypadku porady pielęgniarskiej leczenia ran;
 • do 14 dni po zakończonej hospitalizacji w przypadku porady pielęgniarskiej stomijnej;
 • do 14 dni po zakończonej hospitalizacji w przypadku porady pielęgniarskiej urologicznej;

Co obejmuje porada pielęgniarska?

1. PORADA PIELĘGNIARSKA LECZENIA RAN

 • ocena rany pod kątem klinicznym;
 • ocena umiejętności samooceny i samopielęgnacji pacjenta;
 • edukacja pacjenta i/lub jego rodziny w zakresie samopielęgnacji rany;
 • opatrzenie rany, dobór opatrunków;
 • w razie potrzeby wystawienie pacjentowi skierowania na wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych oraz zapotrzebowania na wyroby medyczne zgodnie z posiadającymi kompetencjami;
 • monitorowanie procesu gojenia się rany;

2. PORADA PIELĘGNIARSKA STOMIJNA

 • ocena stomii pod kątem występowania ewentualnych nieprawidłowości;
 • ocena umiejętności samooceny i samopielęgnacji pacjenta;
 • edukacja pacjenta i/lub jego rodziny w zakresie samopielęgnacji skóry wokół stomii;
 • dobór worków stomijnych;
 • wystawienie pacjentowi skierowania na wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych oraz zapotrzebowania na wyroby medyczne zgodnie z posiadającymi kompetencjami;
 • kontrola stanu pacjenta ze stomią;

2. PORADA PIELĘGNIARSKA UROLOGICZNA

 • ocena pod kątem infekcji dróg moczowych, zakażenia układu moczowego;
 • ocena umiejętności samooceny i samopielęgnacji pacjenta;
 • edukacja pacjenta i/lub jego rodziny w zakresie pielęgnacji okolic ujścia cewki moczowej;
 • wymiana cewnika lub wsparcie przy samocewnikowaniu;
 • wystawienie pacjentowi skierowania na wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych oraz zapotrzebowania na wyroby medyczne zgodnie z posiadającymi kompetencjami;
 • kontrola stanu pacjenta/układu moczowego;

PIELĘGNIARKI REALIZUJĄ ŚWIADCZENIA W RAMACH KOP W UZGODNIONYCH TERMINACH

od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00
lub w sobotę od 8:00 do 12:00
Kontakt:
Koordynator KOP 502 940 029
Pielęgniarki POZ 573 352 959

Zasady organizacji:

1. Świadczenie obejmuje do 10 porad u pacjentów po hospitalizacji, którzy nie są objęci natychmiastową opieką poszpitalną.
2. NIE JEST POTRZEBNE SKIEROWANIE OD LEKARZA !!! Podstawą skorzystania z porady pielęgniarskiej jest KARTA INFORMACYJNA LECZENIA SZPITALNEGO.
3. W celu umówienia pierwszej porady prosimy o osobiste zgłoszenie się do CM „GEMINI” lub kontakt telefoniczny.
Kontakt:
Koordynator KOP 502 940 029
Pielęgniarki POZ 573 352 959
4. W dniu porady Pacjent zgłasza się bezpośrednio do gabinetu zabiegowego.
5. Na kolejne wizyty umawia pielęgniarka, która pozostaje w stałym kontakcie z Pacjentem.

Adres i dane kontaktowe

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@
promedchojnice.pl

Mapy Google

Przejdź do wyznaczania trasy dojazdu

Prawa pacjenta

Sprawdź swoje prawa

Polityka prywatności

Przeczytaj Klauzulę Informacyjną

Rejestracja online

Zarejestruj się