Zaznacz stronę

Opieka koordynowana 

OPIEKA KOORDYNOWANA W POZ

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką i dietetykiem. Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedzin:
kardiologii,
diabetologii,
endokrynologii,
pulmonologii,
nefrologii.
Centrum Medyczne „GEMINI” realizuje opiekę koordynowaną w zakresie: kardiologii, diabetologii, endokrynologii, pulmonologii.

INDYWIDUALNY PLAN OPIEKI MEDYCZNEJ

W ramach opieki koordynowanej nasi lekarze POZ wspólnie z Tobą ustalają Indywidualny Plan Opieki Medycznej. Podczas pierwszej wizyty lekarz:

  • przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad,
  • zbada Cię,
  • przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych,
  • oceni aktualny stan Twojego zdrowia,
  • ustali z Tobą indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania,
  • przekaże Ci plan do realizacji – będziesz go miał również w formie elektronicznej w swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ W OPIECE KOORDYNOWANEJ

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) otrzymali możliwość kierowania pacjentów na dodatkowe badania, a także zlecenia dodatkowych usług, w tym:
porad edukacyjnych (udzielanych przez pielęgniarkę lub lekarza),
porad dietetycznych,
oraz konsultacji specjalistycznych.
W ramach opieki koordynowanej uzyskujesz to wszystko w poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Nie musisz rejestrować się indywidualnie do poradni specjalistycznej czy szukać terminów w innej placówce.

KOORDYNATOR OPIEKI

Nad sprawną i przyjazną dla Ciebie realizacją tych różnorodnych świadczeń czuwa koordynator. To on wspiera Cię oraz:

ustala Twoje terminy badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych,

przekazuje Tobie informacje o kolejnych etapach terapii,

dba o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

W Centrum Medycznym GEMINI koordynatorami są:

Anita Synak

Anita Synak

Izabela Krystoszek

Izabela Krystoszek

Jeśli masz pytania o opiekę koordynowaną zapytaj w rejestracji o kontakt z koordynatorem lub zadzwoń: 52 3974033.

Opieka koordynowana to zdecydowanie pozytywna zmiana, dzięki której choroba jest traktowana kompleksowo, a o pacjenta dba zespół specjalistów.
Opieka koordynowana promuje podejście holistyczne do chorego, które pozwala w większym stopniu zatroszczyć się o niego ze wszystkimi jego potrzebami – zatem wyznacza nowy, wyższy standard leczenia w placówkach POZ

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OPIEKI KOORDYNOWANEJ W
CENTRUM MEDYCZNYM GEMINI?

Z opieki koordynowanej może skorzystać:

każda pełnoletnia osoba leczona z powodu chorób układu krążenia lub cukrzycy, chorób tarczycy, chorób płuc, która złożyła deklarację do poradni podstawowej opieki zdrowotnej Centrum Medycznego GEMINI

każda pełnoletnia osoba, u której na podstawie zgłaszanych dolegliwości istnieje podejrzenie ww. chorób, a zlecenie dodatkowych badań diagnostycznych i ewentualnych konsultacji je potwierdzi, która złożyła deklarację wyboru lekarza POZ w Centrum Medycznym GEMINI.

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w budżecie powierzonym opieki koordynowanej

1. BNP (NT-pro-BNP)
2. albuminuria (stężenie albumin w moczu)
3. UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
4. antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)
5. antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH)
6. antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie).
7. EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)
8. Holter EKG 24,  (24-godzinna rejestracja EKG)
9. Holter EKG , 48  (48-godzinna rejestracja EKG)
10. Holter EKG  72 godz. (72-godzinna rejestracja EKG)
11. Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego)
12. USG Doppler tętnic szyjnych
13. USG Doppler naczyń kończyn dolnych ( tętniczych; żylnych)
14. ECHO serca przezklatkowe
15. spirometria
16. spirometria z próbą rozkurczową
17. biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur (u dorosłych)
18. biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana  (u dorosłych) co najmniej 3 procedury
19. tomografia komputerowa tętnic wieńcowych – przy wskazaniu do diagnostyki choroby niedokrwiennej serca

*w zależności od realizacji rodzaju świadczeń zdrowotnych lekarza poz  w poszczególnych grupach dziedzinowych (zgodnie z zawartą z NFZ umową).  

Poza badaniami wymienionymi powyżej, lekarz POZ może kierować pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.

Adres i dane kontaktowe

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@
promedchojnice.pl

Mapy Google

Przejdź do wyznaczania trasy dojazdu

Prawa pacjenta

Sprawdź swoje prawa

Polityka prywatności

Przeczytaj Klauzulę Informacyjną

Rejestracja online

Zarejestruj się