Zaznacz stronę

Dostęp do dokumentacji medycznej

Dostęp do dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do udostępnienia mu jego dokumentacji medycznej. Poniżej przedstawiamy zasady jej odbioru obowiązujące w NZOZ GEMINI. 

 • Dokumentacja medyczna udostępniana jest tylko Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.
 • Celem doprecyzowania zakresu udostępnianej dokumentacji, pacjent wypełnia
  wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej doprecyzowując zakres i czas obejmujący wnioskowaną dokumentację. Taki wniosek można otrzymać w Rejestracji NZOZ GEMINI.
 • Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych wypełnia oświadczenie, w którym upoważnia wskazane przez siebie osoby do dostępu do swojej dokumentacji medycznej i informacji o swoim stanie zdrowia.
 • Po śmierci Pacjenta prawo do uzyskiwania dokumentacji medycznej ma osoba bliska, chyba że Pacjent za życia zgłosił sprzeciw odnośnie wydania jego dokumentacji.
 • Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje „bez zbędnej zwłoki”, czyli
  w jak najkrótszym możliwym czasie, na który pozwala aktualna sytuacja i
  warunki organizacyjne. Należy pamiętać jednocześnie, że czas realizacji
  udostępnienia dokumentacji zależy od wielu czynników np. obszerności dokumentacji medycznej, miejsca w którym się ona znajduje (np. w archiwum) itp. Wydanie dokumentacji medycznej następuje nie później niż w terminie 7 dni roboczych. 
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej Pacjentowi albo jego
  przedstawicielowi ustawowemu następuje nieodpłatnie, jeżeli dokumentacja taka wydawana jest po raz pierwszy.

W pozostałych przypadkach opłata za udostępnienie kopii dokumentacji
medycznej potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” jest kwotą ustaloną na podstawie art. 28 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.)

Adres i dane kontaktowe

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@
promedchojnice.pl

Mapy Google

Przejdź do wyznaczania trasy dojazdu

Prawa pacjenta

Sprawdź swoje prawa

Polityka prywatności

Przeczytaj Klauzulę Informacyjną

Rejestracja online

Zarejestruj się