Select Page

Informacje dla pacjenta

Dostęp do dokumentacji medycznej

Informacje dla pacjenta

Dostęp do dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do udostępnienia mu jego dokumentacji medycznej. Poniżej przedstawiamy zasady jej odbioru obowiązujące w NZOZ GEMINI. 

 • Dokumentacja medyczna udostępniana jest tylko Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.
 • Warunkiem udostępnienia dokumentacji medycznej jest wypełnienie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Taki wniosek można otrzymać w Rejestracji NZOZ GEMINI.
 • Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych wypełnia oświadczenie, w którym upoważnia wskazane przez siebie osoby do dostępu do swojej dokumentacji medycznej i informacji o swoim stanie zdrowia.
 • Po śmierci Pacjenta prawo do uzyskiwania dokumentacji medycznej ma osoba bliska, chyba że Pacjent za życia zgłosił sprzeciw odnośnie wydania jego dokumentacji.
 • Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje „bez zbędnej zwłoki”, czyli w jak najkrótszym możliwym czasie. Należy pamiętać jednocześnie, że czas realizacji udostępnienia dokumentacji zależy od wielu czynników np. obszerności dokumentacji medycznej, miejsca w którym się ona znajduje (np. w archiwum) itp. 
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu następuje nieodpłatnie, jeżeli dokumentacja taka wydawana jest po raz pierwszy. W pozostałych przypadkach opłata za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” jest kwotą ustaloną na podstawie art. 28 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.)

  Adres i dane kontaktowe

  Centrum Medyczne Gemini

  ul. Młodzieżowa 35,
  89-600 CHOJNICE

  Telefony

  52 39 740 33
  52 39 674 87

  EMAIL

  rejestracjagemini@
  promedchojnice.pl

  Mapy Google

  Przejdź do wyznaczania trasy dojazdu

  Prawa pacjenta

  Sprawdź swoje prawa

  Polityka prywatności

  Przeczytaj Klauzulę Informacyjną

  Rejestracja online

  Zarejestruj się