Zaznacz stronę

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Medyczne Gemini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://geminichojnice.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2023-10-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-05.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-09-30.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: WCAG-AUDYT.PL.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy zgłosić to do
Agnieszka Rudowska, pod adres email: kontakt@wcag-audyt.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 698 694 905

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, email),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać tą samą drogą – kontaktując się na wskazany powyżej adres e-mail lub numer telefonu.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku prowadzi wejście od strony parkingu przy budynku Młodzieżowa 35 Wejście zlokalizowane jest na poziomie chodnika i parkingu wolne od barier architektonicznych. Działalność medyczna prowadzona jest na poziomie parteru.

2. Rejestracja znajduje się na wprost wejścia. W rejestracji znajduje się część obniżonego pulpitu umożliwiającego obsługę osób na wózkach inwalidzkich. Gabinety lekarskie i zabiegowe znajdują się na prawo od rejestracji. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w drzwi, których szerokość umożliwia swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

3. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i gabinety oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwe swobodne poruszanie się pacjentów na wózkach.

4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na lewo od wejścia głównego.

5. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W budynku znajduje się mobilna pętla indukcyjna dostępna w rejestracji z możliwością użycia w gabinetach lekarskich.

8. W przychodni znajduje się plan tyflograficzny, który umożliwia odnalezienie poszczególnych miejsc osobom niewidomym. Gabinety oznakowane są tabliczkami z oznaczeniami w alfabecie Braille”a.

9. W rejestracji i w każdym innym miejscu można skorzystać z lupy elektronicznej oraz urządzenia lektorskiego. W rejestracji znajdują się infografiki umożliwiające komunikację

  Adres i dane kontaktowe

  Centrum Medyczne Gemini

  ul. Młodzieżowa 35,
  89-600 CHOJNICE

  Telefony

  52 39 740 33 52 39 674 87

  EMAIL

  rejestracjagemini@ promedchojnice.pl

  Mapy Google

  Przejdź do wyznaczania trasy dojazdu

  Prawa pacjenta

  Sprawdź swoje prawa

  Polityka prywatności

  Przeczytaj Klauzulę Informacyjną

  Rejestracja online

  Zarejestruj się