Select Page

Ośrodek Rehabilitacji

DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

Świadczenia NFZ

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego to specjalistyczne świadczenia medyczne realizowane przez zespół specjalistów, na rzecz dzieci z nieprawidłowym rozwojem psycho- motorycznym.
Wymaga skierowania.

Rejestracja
Centrum Medyczne „Promedica” 89-600 Chojnice ul. Młodzieżowa 21A
Rejestracja telefoniczna – 52 39 67 487 lub 572 774 782
Rejestracja mailowa – rejestracjapromedica@promedchojnice.pl

Do Ośrodka mogą być kierowane dzieci:

  • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
  • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo- rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
  • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
  • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
  • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
  • z zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa);
  • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
  • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
  • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
  • z wrodzonymi lub nabytymi wadami rozwojowymi.
Jaki lekarz może skierować dziecko do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego?

lekarze z oddziałów szpitalnych
lekarze z następujących poradni specjalistycznych:

– neonatologicznej
– rehabilitacyjnej,
– ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
– neurologicznej,
– reumatologicznej,
– chirurgii dziecięcej
– endokrynologii dziecięcej,
– diabetologii dziecięcej,
– lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

Skierowanie do Ośrodka.
Skierowanie powinno zawierać: – Dane pacjenta – Cel: rehabilitacja w ośrodku dziennym dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego; – Przyczyna kierowania na rehabilitację – opis dysfunkcji; – Kod resortowy: 2301 Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci; – Rozpoznanie: w języku polskim. – Kod choroby WG ICD-10 : Najczęściej R62.
Ważność skierowania
Skierowanie jest ważne 30 dni od daty wystawienia – w tym czasie skierowanie powinno być zarejestrowane w ośrodku rehabilitacji.
Co obejmują świadczenia?
Ośrodek realizuje program wysokospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania psycho-motorycznego.
Jacy specjaliści udzielają świadczeń w Ośrodku?

Terapia prowadzona jest przez specjalistyczny zespół terapeutyczny, który ustala indywidualny, wielodyscyplinarny program terapeutyczny dla każdego dziecka i jego rodziny; w skład zespołu wchodzą:
• lekarze
• fizjoterapeuci
• psycholog
• neurologopeda
• pedagog specjalny
• specjalista integracji sensorycznej

Kategorie wiekowe dzieci rehabilitowanych w Ośrodku.
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego realizowana jest w grupach wiekowych: • w wieku od 0 – 3 lat; • w wieku od 4 – 7 lat; • w wieku od 8 – 18 lat.
Zadania zespołu specjalistów w procesie realizacji świadczeń w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego:

• ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy: lekarskiej, psychologicznej, logopedycznej oraz ocena sfery ruchowej dziecka (ocena rozwoju ruchowego i stanu narządu ruchu);
• opracowanie wielospecjalistycznego i kompleksowego programu postępowania w sferze fizycznej, psychicznej i społecznego rozwoju dziecka;
• śledzenie rozwoju dziecka poprzez uaktualnianie diagnozy oraz dostosowanie programu postępowania do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dziecka;
• prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania, terapii i stymulacji rozwoju dziecka;
• realizowanie psychologicznych programów wsparcia rodziny niepełnosprawnego dziecka;
• udzielanie rodzicom szczegółowych wskazówek na temat metod i technik pielęgnacji, opieki, stymulacji rozwoju i usprawniania dziecka.

logo_osrodek_rehabilitacja_dzieci

WAŻNE INFORMACJE

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są wg kolejności zgłoszenia ( kolejka oczekujących na świadczenia w ramach NFZ ), uzależnione od wieku dziecka i stanu zdrowia ( pilne, stabilne ).

KONTAKT
Rejestracja telefoniczna – 52 39 67 487 lub 572 774 782
Rejestracja mailowa – rejestracjapromedica@promedchojnice.pl
Rejestracja osobista – Centrum Medyczne „Promedica” ul. Młodzieżowa 21A

Adres i dane kontaktowe

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33 52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@ promedchojnice.pl

Mapy Google

Przejdź do wyznaczania trasy dojazdu

Prawa pacjenta

Sprawdź swoje prawa

Polityka prywatności

Przeczytaj Klauzulę Informacyjną

Rejestracja online

Zarejestruj się