Zaznacz stronę

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lekarz i pielęgniarka 

Świadczenia POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna Centrum Medyczne GEMINI, jako część systemu ochrony zdrowia, zapewnia zdrowym i chorym świadczenia w placówce usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Świadczenia w POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną
Pacjent (ubezpieczony) powinien dokonać wyboru lekarza POZ (lekarza rodzinnego) poprzez złożenie deklaracji wyboru w celu określenia przynależności do danego lekarza. Druk deklaracji należy pobrać (również dostępny na stronie), wypełnić i złożyć w rejestracji Centrum Medycznego GEMINI na ul. Młodzieżowej 35 w Chojnicach.

HARMONOGRAM PRACY POZ

Podstawowa opieka zdrowotna czynna jest od godziny 8.00-18.00 do poniedziałku do piątku w dni robocze.
Lekarze i pielęgniarki przyjmują Pacjentów w poradni i realizują wizyty domowe według określonego harmonogramu – o szczegóły zapytaj w rejestracji.
Pielęgniarki realizują świadczenia według ustalonych z pacjentami terminów.
Gabinet zabiegowy jest czynny od godz. 7.30 do godz.18.00
Pobrania materiału do badań odbywają się od godz. 7.30 do 9.00

Po godzinach pracy , świadczenia realizuje Nocna i Świąteczna Opieka nad Pacjentem

Lekarze Rodzinni

lek.med. Alicja Bednarz

lek.med. Alicja Bednarz

Internista, specjalista chorób wewnętrznych

lek.med Ewelina Gierszewska

lek.med Ewelina Gierszewska

Internista, specjalista chorób wewnętrznych

lek.med. Karina Chorążewicz

lek.med. Karina Chorążewicz

lekarz w trakcie specjalizacji

lek.med. Anna Miranowicz

lek.med. Anna Miranowicz

specjalista chorób wewnętrznych

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Pielęgniarki rodzinne

mgr Katarzyna Karpus

mgr Katarzyna Karpus

Specjalista Pielęgniarstwa Rodzinnego

Dagna Rudnik

Dagna Rudnik

Pielęgniarka rodzinna

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują:

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:
 • wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu życia i – o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka – także w 9(dziewiątym) miesiącu życia dziecka,
 • testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Pielęgniarki

mgr Anita Synak

mgr Anita Synak

Pielęgniarka

Ewa Urban

Ewa Urban

Pielęgniarka

Agnieszka Kotlarczyk

Agnieszka Kotlarczyk

Pielęgniarka

Adres i dane kontaktowe

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@
promedchojnice.pl

Mapy Google

Przejdź do wyznaczania trasy dojazdu

Prawa pacjenta

Sprawdź swoje prawa

Polityka prywatności

Przeczytaj Klauzulę Informacyjną

Rejestracja online

Zarejestruj się