Zaznacz stronę

Informacje dla pacjenta

Klauzula informacyjna 

Informacje dla pacjenta

Klauzula informacyjna dla Pacjentów „Centrum Medyczne Gemini”

Firma „ProMed” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościerskiej 4, 89-600 Chojnice zwana dalej „ProMed” Sp. z o.o., zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje Panią/Pana, iż:

  • Jest administratorem Państwa danych osobowych.
  • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Pan Paweł Bednarz – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pawel.bednarz@protonmail.com
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • „ProMed” Sp. z o.o. zapewnia Państwu realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionego rozporządzenia, tzn. umożliwia Państwu wgląd do własnych danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że przetwarzanie danych wynika z obowiązku narzuconego przez odrębne przepisy prawa.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby „ProMed” Sp. z o.o..
  •  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.
  •  Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Adres i dane kontaktowe

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@
promedchojnice.pl

Mapy Google

Przejdź do wyznaczania trasy dojazdu

Prawa pacjenta

Sprawdź swoje prawa

Polityka prywatności

Przeczytaj Klauzulę Informacyjną

Rejestracja online

Zarejestruj się