Zaznacz stronę

Diagnostyka POZ

Punkt pobrań

Punkt pobrań działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 9:00

Kontakt telefoniczny:
52 39740 33
573 352 959

Badania laboratoryjne

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na zlecenie lekarza mogą zostać wykonane następujące badania laboratoryjne:

Badania hematologiczne

morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
retykulocyty,
odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

sód,
potas,
wapń zjonizowany,
żelazo,
żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
stężenie transferyny,
stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
mocznik,
kreatynina,
glukoza,
test obciążenia glukozą,
białko całkowite,
proteinogram,
albumina,
białko C-reaktywne (CRP),
kwas moczowy,
cholesterol całkowity,
cholesterol-HDL,
cholesterol-LDL,
triglicerydy (TG),
bilirubina całkowita,
bilirubina bezpośrednia,
fosfataza alkaliczna (ALP),
aminotransferaza asparaginianowa (AST),
aminotransferaza alaninowa (ALT),
gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
amylaza,
kinaza kreatynowa (CK),
fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
czynnik reumatoidalny (RF),
miano antystreptolizyn O (ASO),
hormon tyreotropowy (TSH),
antygen HBs-AgHBs,
VDRL,
FT3,
FT4,
PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

Badania moczu:

ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
ilościowe oznaczanie białka,
ilościowe oznaczanie glukozy,
ilościowe oznaczanie wapnia,
ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

badanie ogólne,
pasożyty,
krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:

wskaźnik protrombinowy (INR),
czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

posiew moczu z antybiogramem,
posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy działa w godzinach otwarcia przychodni:
od poniedziałku do piątku od 7:30 – 18:00 w soboty od 8:00 do 12:00

Kontakt telefoniczny: 52 39 740 33
lub 573 352 959

Badania diagnostyczne

Wykaz badań wykonywanych na zlecenie lekarza w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Badanie ultrasonograficzne (USG):

 1. USG tarczycy i przytarczyc,
 2. USG ślinianek,
 3. USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
 4. USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
 5. USG obwodowych węzłów chłonnych.

Spirometria

Zdjęcia radiologiczne:

1. zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
2. zdjęcia kostne:
2a. kręgosłupa (cały kręgosłup) w projekcji AP i bocznej
2b. kręgosłupa (odcinkowe) w projekcji AP i bocznej
2c. kończyn w projekcji AP i bocznej
2d. miednicy w projekcji AP i bocznej
3. zdjęcie czaszki,
4. zdjęcie zatok,
5. zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

Badania endoskopowe

1. gastroskopia
2. kolonoskopia

Inne – pogłębiona diagnostyka

1. tomografia komputerowa płuc – po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu radiologicznym klatki piersiowej

Badania w ramach funduszu powierzonego

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w budżecie powierzonym. diagnostycznym

Badania biochemiczne i immunochemiczne

1. ferrytyna
2. witamina B12
3. kwas foliowy
4. anty-CCP
5. CRP- szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6 r. ż)
6. przeciwciała anty-HCV
7. Immunoglobuliny E całkowite (IgE)
8. Immunoglobuliny E swoiste (IgE):
8a. – wziewne: leszczyna, olcha, brzoza, trawy, żyto, bylica, roztocza kurzu domowego, pies, kot, alternaria
8b. – pokarmowe: mleko, jajko, pszenica, soja, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, owoce morza – skorupiaki, marchew, jabłko.

Badania kału

1. antygen H. pylori w kale

Badania mikrobiologiczne

1. Strep-test

Instrukcja o sposobie realizacji zlecenia  badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych i obrazowych

Pacjencie, w razie konieczności, podczas wizyty, lekarz rodzinny wystawi skierowanie na badanie dodatkowe:

 • Badanie USG (będące w kompetencji lekarza POZ) realizowane jest w Centrum Medycznym GEMINI – poproś w rejestracji o ustalenie terminu.W uzasadnionych przypadkach badanie może być wykonane w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach lub w Szpitalu Rejonowym w Człuchowie ul. Szczecińska 31.
  W celu umówienia terminu badania w powyższych placówkach powinieneś udać się bezpośrednio do powyższych placówek. Możesz również skontaktować się telefonicznie z rejestracją pracowni obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym tel. 52 39 56 550 lub w Człuchowie tel. 59 71 42 424
 • Badania laboratoryjne są zlecane zdalnie przez lekarza rodzinnego do gabinetu zabiegowego Centrum Medycznego „Gemini”. W celu realizacji badania powinieneś udać się do punktu pobrań w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 9:00 lub umówić się na pobranie w Rejestracji.
 • Badanie EKG zlecane jest przez lekarza rodzinnego do gabinetu zabiegowego. W celu realizacji badania powinieneś umówić się w gabinecie zabiegowym.
 • Badanie RTG realizowane są w placówkach, z którymi Centrum Medyczne „Gemini” ma podpisaną umowę Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach ul. Leśna 10 lub w Szpitalu Rejonowym w Człuchowie ul. Szczecińska 31. Miejsce wykonywania badania jest wskazane na skierowaniu.

Adres i dane kontaktowe

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@
promedchojnice.pl

Mapy Google

Przejdź do wyznaczania trasy dojazdu

Prawa pacjenta

Sprawdź swoje prawa

Polityka prywatności

Przeczytaj Klauzulę Informacyjną

Rejestracja online

Zarejestruj się