52 39 740 33 - - 52 39 674 87
Zaznacz stronę

Programy profilaktyczne

Programy realizowane w GEMINI

Programy profilaktyczne

A wszystko to co robimy,
robimy dla ZDROWIA !

Tradycyjnie o zdrowiu myślimy w kategoriach braku choroby, patologii czy dolegliwości. Zaś w pogoni za zdrowiem szukamy czynników szkodliwych dla zdrowia i próbujemy je zwalczać. Budowanie zdrowia może również polegać na wspieraniu dobrych stron i zasobów osób czy całych społeczności, takich jak np. zachowania prozdrowotne czy budowanie wsparcia społecznego.

Definicja zdrowia wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ukazuje zdrowie w pozytywnym świetle: „zdrowie jest stanem pełnego/całkowitego dobrego samopoczucia/dobrostanu (ang. wellbeing) fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko jej brakiem – obiektywnie istniejącej – choroby (ang. disease) czy niepełnosprawności (ang. infirmity)”.

W celu poprawy zdrowia ludności zaleca się prowadzenie działań w obszarze profilaktyki chorób i promocji zdrowia.
Autorzy: M. Piotrowicz, E. Urban PZH

Nasza placówka stoi na straży zdrowia. Z wielką pasją i zaangażowaniem nasi lekarze i pielęgniarki, panie rejestratorki medyczne, opiekunki włączają się w realizację programów profilaktycznych mających na celu wczesną diagnostykę chorób, poprawę świadomości i kultury zdrowotnej, edukację zdrowotną, wspieranie i motywowanie do pozytywnej zmiany.

W trosce o Państwa zdrowie , zapraszamy do udziału w wybranych programach profilaktycznych. Wystarczy zadzwonić i umówić się na spotkanie.

Aktualnie realizowane programy profilaktyczne

PROFILAKTYKA 40+

Programem Profilaktyka 40 Plus są objęte wszystkie osoby powyżej 40 roku życia.

Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na profilaktykę chorób. Wielu pacjentów miało ograniczony kontakt z lekarzem w latach 2020-2021 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Centrum Medyczne Gemini jest partnerem programu Profilaktyka 40+.

Rejestracja na badanie

Jeśli nie masz skierowania
Wypełnij ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP)

lub przez infolinię 22 735 39 53.

W serwisie IKP aby otrzymać skierowanie należy wypełnić ankietę, którą znajdą Państwo w zakładce Profilaktyka -> Ankiety.
Poczekaj (maksymalnie 2 dni robocze) na wystawienie e-skierowania.

Jeśli masz skierowanie
Zadzwoń do nas w celu ustalenia terminu – tel 52 397 40 33 lub ustal termin osobiście odwiedzając nas w Centrum Medycznym Gemini przy ul. Młodzieżowej 35.
Pamiętaj – na badanie zabierz dowód osobisty.

Przygotowanie do badania

Proszę pamiętać, że ze względu na badania krwi koniecznie należy przyjść na czczo.

Badanie moczu

 • Zaopatrz się w specjalny jednorazowy pojemnik (do kupienia w aptece)
 • Przed pobraniem próbki moczu umyj ręce, a następnie ujście cewki moczowej
 • Do pojemnika oddaj mocz z tzw. “środkowego strumienia“.
  pierwszą niewielką ilość moczu należy oddać do toalety,
  następnie oddać mocz do pojemnika (od 50 do 100 mililitrów),
  końcową porcję moczu należy znów oddać do toalety,
 • Zamknij szczelnie pojemnik z pobraną próbką moczu, na pojemniku napisz imię, nazwisko, datę i godzinę pobrania – nie umieszczaj informacji na pokrywcę. Próbkę moczu dostarcz jak najszybciej do wybranego Punktu Badań.
 • Jeśli nie możesz dostarczyć pojemnika natychmiast, umieść go w lodówce i przynieś do zbadania w ciągu 2-3 godzin.

Badanie krwi

 • Pobranie wykonaj w godzinach porannych w gabinecie zabiegowym CM Gemini pomiędzy 9:30 a 11:00
 • Bądź na czczo – ostatni posiłek spożyj w dniu poprzedzającym badanie najpóźniej ok. godziny 18:00.
 • Rano przed badaniem wypij szklankę wody niegazowanej.
 • Bądź wyspany – na badanie przyjdź po całonocnym wypoczynku.
 • Unikaj wysiłku fizycznego przez ok. 12 godzin przed pobraniem krwi.
 • Chwilę przed badaniem wypocznij – ok 15 min w pozycji siedzącej bezpośrednio przed pobraniem.
 • Jeżeli zażywasz na stałe leki, skonsultuj się z lekarzem, czy nie będą one wpływać na wyniki badań i czy istnieje możliwość ich zażycia po badaniu.

Pobranie kału – krok po kroku

 • Proszę zaopatrzyć się wcześniej w aptece w specjalny pojemnik z przytwierdzoną do nakrętki łopatką i czyste, suche naczynie (basen, ewentualnie plastikowy jednorazowy pojemnik).
 • Przed pobraniem próbki należy opróżnić pęcherz moczowy,
 • Po oddaniu kału do przygotowanego wcześniej czystego suchego pojemnika za pomocą łopatki z nakrętki pojemnika należy pobrać małe próbki kału z kilku punktów, szczególnie tych zawierających np. krew, śluz lub ropę.
 • Jeśli w kale widoczne są pasożyty należy oddzielić je od próbki, wypłukać wodą i przesłać do laboratorium w oddzielnym pojemniku zawierającym niewielką ilość wody lub soli fizjologicznej.
 • Całkowita ilość kału w pojemniku powinna odpowiadać wielkości orzecha laskowego, a jeśli kał jest płynny objętość próbki powinna wynosić 2-3 ml.

Pakiety badań

Poniżej charakterystyka możliwych badań do wykonania w ramach programu. Faktyczny zakres badań dobrany jest indywidualnie po analizie czynników ryzyka określonych na podstawie ankiety, zawarty jest on na otrzymanym skierowaniu.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 1. pomiar ciśnienia tętniczego;
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 3. ocena miarowości rytmu serca.

Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/zdrowie/pakiety-badan
Zobacz:
Plakat NFZ Programu Profilaktyka 40+
Ulotka informacyjna

„WĄTROBA NIE BOLI” - Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby

Nasza placówka przystąpiła do realizacji programu profilaktycznego „Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HBV i HCV u dorosłych mieszkańców Polski”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby w wieku powyżej 18 roku życia, zwłaszcza te, które: – miały częste zabiegi medyczne wymagające przerwania ciągłości skóry,
– w przeszłości miały przetaczaną krew,
– często zmieniają partnerów seksualnych,
– posiadają tatuaże, wykonywały zabiegi piersingu
do udziału w programie i poddania się przesiewowemu badaniu krwi w kierunku zakażeń HBV i/lub HCV.

Jeżeli zostanie u Ciebie rozpoznana choroba: dostaniesz skierowanie na dalsze leczenie. Jeśli nie – Twój udział w programie zakończy się przekazaniem Ci informacji oraz wskazówek o profilaktyce.

Celem programu jest:
• podniesienie świadomości Polaków na temat raka wątrobowokomórkowego oraz czynników ryzyka zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C
• zachęcenie jak największej liczby osób do wykonania bezpłatnych, szybkich badań przesiewowych w kierunku zakażeń HBV i/lub HCV, a tym samym zwiększenie liczby wykrywanych przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B lub C (WZW B lub WZW C)
• kierowanie pacjentów z potwierdzonym dodatnim wynikiem badania przesiewowego do dalszej specjalistycznej opieki medycznej (z uwzględnieniem pomocy koordynatora pacjenta)
• poszerzenie wiedzy personelu POZ i koordynatorów pacjenta na temat: epidemiologii leczenia zakażeń HBV i HCV oraz innych czynników prowadzących do marskości oraz raka wątrobowokomórkowego, poprzez udostępnienie bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń e- learningowych.(HBV i HCV)

Zgłoszenie do programu:

Zadzwoń pod numer – 502 940 029 lub 5239 740 33
Napisz maila: rejestracjagemini@promedchojnice.pl lub zgłoś się osobiście w rejestracji Centrum Medycznego GEMINI ul. Młodzieżowa 35

Pamiętaj:
Drogi przenoszenia obu wirusów HBV i HCV są zbliżone. Różnice wynikają głównie z zakaźności wirusów oraz ich zdolności do wnikania do organizmu poprzez błony śluzowe.
Główne drogi przenoszenia wirusów zapalenia wątroby typu B i C

 • Przez kontakt z zakażoną krwią i towarzyszące temu przerwanie ciągłości np. skóry czy innych tkanek.
 • Kontakty seksualne (przez błony śluzowe, dlatego wyższe ryzyko w przypadku HBV).
 • Z zakażonej matki na dziecko podczas ciąży i porodu (tzw. transmisja wertykalna).

W przypadku zakażenia HBV do większości zakażeń dochodzi przez kontakt z zakażoną krwią, ale nasienie, ślina i wydzielina szyjki macicy również mogą być zakaźne. Nawet niewielka liczba wirionów wystarcza do zakażenia. Takie znikome ilości mogą znajdować się na powierzchniach skażonych krwią, nawet w przypadku braku widocznych zabrudzeń.

Więcej informacji?
Zajrzyj na stronę naszego koordynatora https://www.szpitalepomorskie.eu/watroba/

Zobacz:
Ulotka informacyjna – ogólne zagadnienia
Ulotka informacyjna ze schematem badania

PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SKÓRY „ABCDE - Profilaktyka nowotworów skóry”

PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SKÓRY „ABCDE – Profilaktyka nowotworów skóry”
Program finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020

Nowotwory złośliwe skóry należą do najliczniejszej grupy złośliwych chorób onkologicznych, a na ich rozwój silnie wpływają czynniki środowiskowe.
Jeśli jesteś osobą czynną zawodowo skorzystaj z profesjonalnej wizyty edukacyjnej i dowiedz się:
– jakie czynniki wpływają na rozwój nowotworów skóry,
– jak zapobiegać i chronić się przed szkodliwym działaniem środowiska,
– na jakie zmiany zwracać uwagę,
-w jaki sposób prowadzić samokontrolę i monitorować swój stan zdrowia

PROGRAM JEST DLA CIEBIE JEŚLI:
masz 50–64 lata
masz ponad 65 lat i jesteś wciąż aktywny zawodowo
masz 15–49 lat, a lekarz stwierdził u Ciebie niepokojące zmiany skórne.

CO CIĘ CZEKA W RAMACH PROGRAMU?
Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki nowotworów skóry.
Konsultacja u lekarza POZ. W razie potrzeby lekarz skieruje Cię na:
badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar w naszej przychodni osobiście lub telefonicznie.
Na badanie zgłoś się z dowodem osobistym.
Informacje szczegółowe – 52 39 740 33 lub 502 940 029

CO ZYSKASZ?
Zyskasz wiedzę na temat stanu swojego zdrowia dzięki edukacji zdrowotnej i konsultacjom lekarskim oraz, jeśli zostaniesz skierowany na dodatkowe badania, otrzymasz ich wyniki. Jeżeli zostanie u Ciebie rozpoznana choroba: dostaniesz skierowanie na dalsze leczenie. Jeśli nie – Twój udział w programie zakończy się przekazaniem Ci informacji oraz wskazówek o profilaktyce.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE
Głównym celem programu „ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry” jest wzrost świadomości społeczeństwa na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion.
Zajrzyj na stronę koordynatora programu
https://www.szpitalepomorskie.eu/skora/

Zobacz:
Plakat programu
Ulotka informacyjna

PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)

Adresaci Programu
Program kierowany jest do osób, które:
– w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat
– są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek,)
– u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia
– które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców.

Zasady rejestracji

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego ubezpieczony jest zadeklarowany.
Rejestracja telefoniczna 52 397 40 33

Działania w ramach Programu

Pielęgniarka przygotowuje pacjenta do wizyty lekarskiej. Informuje o zasadach i celu programu profilaktycznego. Przeprowadza wywiad pielęgniarski, i badanie fizykalne, ocenia czynniki ryzyka chorób układu krążenia, dokonuje podstawowych pomiarów tj. ciśnienie krwi, glikemia, wykonuje badania antropometryczne, pobiera materiał biologiczny do badania zlecone przez lekarza.

Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia.
Wszystkie czynności odnotowywane są w programie System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki ( SIMP).

Karta badania profilaktycznego obejmuje takie informacje, jak:
obciążenia rodzinne (zawał serca, udar mózgu u ojca przed 55 r.ż.; u matki przed 60 r.ż.)
palenie papierosów
przyjmowanie leków hipotensyjnych, hipolipemizujących (satyna, fibrat)
wykonywanie ćwiczeń fizycznych trwających powyżej 30 minut
wyniki badania fizykalnego
wynik oceny BMI
pomiary ciśnienia tętniczego
wyniki badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo
Na tej podstawie lekarz dokonuje oceny ryzyka chorób układu krążenia oraz wskazuje zalecenia dla pacjenta: edukację lub dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie w poradni specjalistycznej

Korzyści płynące z udziału w Programie

Dzięki udziałowi w programie, pacjent zyska wiedzę na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia. Jeżeli zostaną u niego zdiagnozowane problemy zdrowotne, zostanie on poddany leczeniu i edukacji zdrowotnej.
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia – czynniki ryzyka.

Informacje szczegółowe: 502 940 029

Badania przesiewowe w kierunku Obturacyjnego Bezdechu Sennego

KIEDY: Prowadzone są w GEMINI cyklicznie, prosimy śledzić nasze aktualności.

Przy Centrum Medycznym GEMINI działa prężnie Centrum Zdrowego Oddychania, w którym poprawiamy jakość życia Pacjentom cierpiącym na Obturacyjny Bezdech Senny (OBS). Choroba ta jest bardzo często przeoczana przez lekarzy pierwszego kontaktu. Sami chorzy również nie wiedzą, że na nią cierpią, a objawy takie jak: codzienne zmęczenie, poranne bóle głowy, senność, trudności z koncentracją, a w nocy głośne chrapanie, wiążą z innymi problemami zdrowotnymi. Realizowane w GEMINI badania przesiewowe w kierunku OBS mają pomóc w określeniu grupy osób zagrożonych tą dolegliwością, która nieleczona może prowadzić do bardzo groźnych chorób. Szacuje się, że w Polsce na Obturacyjny Bezdech Senny cierpi blisko 1,5 mln osób, a diagnozuje się pod tym kątem kilkanaście tysięcy osób rocznie.

KTO: Do udziału w przesiewowym badaniu pod kątem potwierdzenia OBS warto, żeby zgłosiły się osoby z następującymi czynnikami ryzyka: nadwaga, otyłość, głośne chrapanie w nocy, palenie papierosów, alergie, przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych. Dość istotnym czynnikiem jest też obwód szyi. Specjaliści twierdzą, że nadmiar tkanki tłuszczowej w tkance podskórnej szyi zmniejsza światło gardła, a także powoduje wiotczenie mięśni podczas snu, co sprzyja powstawaniu bezdechów. Warto więc zmierzyć swoją szyję. Obwód szyi powyżej 43 cm u mężczyzn, a 41 cm u kobiet uznawany jest za wysoki czynnik ryzyka wystąpienia bezdechu. Do zmierzonego obwodu szyi trzeba dodać dodatkowe centymetry, jeśli występują inne zaburzenia sprzyjające rozwojowi OBS jak: nadciśnienie tętnicze (plus 4 cm), chrapanie (plus 3 cm), nocne duszenie i dławienie się (plus 3 cm).

JAKIE BADANIA: W ramach programu Pacjentowi zostanie wykonane badanie poligraficzne, przeprowadzane w czasie snu, w domu Pacjenta. Poligrafia monitoruje co najmniej 4 zmienne, w tym przepływ powietrza przez górne drogi oddechowe, ruchy oddechowe klatki piersiowej, ruchy oddechowe brzucha oraz pracę serca oraz utlenowanie krwi. Dzięki temu badaniu możemy się dowiedzieć, czy przesypiamy noce zdrowo oddychając, czy też mamy w naszym śnie przerwy w oddychaniu narażające nas na niedotlenienie.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE MIAŻDŻYCY TĘTNIC I CHORÓB SERCA „KORDIAN”

https://programkordian.pl

Nasza przychodnia przystąpiła do realizacji Programu KORDIAN finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i obecnie przygotowujemy się do jego realizacji wraz ze specjalistami z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Aktualnie jesteśmy w trakcie szkolenia personelu, który będzie zaangażowany w realizację programu (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, dietetyk).
Rozpoczęcie naboru do programu planujemy na kwiecień 2021.

Cel Programu
Wzrost świadomości oraz stopni wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie FH, w okresie i na terenie działania Programu.

Choroby układu sercowo-naczyniowego to grupa chorób, które rozwijają się długo, często z tego powodu, że pacjent prowadził niezdrowy tryb życia, a w konsekwencji dochodzi do tak groźnych sytuacji, jak zawał, udar lub niepełnosprawność w wyniku ich powikłań.
Do tego rodzaju problemów prowadzą m.in. miażdżyca tętnic, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze.

Czy ten program jest dla Ciebie?
Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

 • masz powyżej 18 lat i jesteś aktywny zawodowo
 • podejrzewano u Ciebie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych
 • w ciągu ostatnich 5 lat nie leczyłeś się z powodu choroby układu sercowo-naczyniowego
 • nie korzystasz z Programu Chorób Układu Krążenia realizowanego przez NFZ.

Co Cię czeka?

Konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne:
Najpierw lekarz na podstawie badania wstępnego i pomocniczych badań diagnostycznych, takich jak np. EKG, oceni, z jakiej części programu odniesiesz największą korzyść.
Możesz się spodziewać m.in. następujących badań diagnostycznych:

  • badanie EKG w stanie spoczynku
  • badanie lipidogramu
  • pomiar glukozy
  • obliczenie wartości GFR wg MDRD
  • porada specjalistyczna/kardiologiczna
  • w uzasadnionych przypadkach lekarz może skierować pacjenta na dalsze badania i konsultacje realizowane w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Bon edukacyjny
Po badaniach diagnostycznych pacjenci zakwalifikowani przez lekarza do dalszego etapu będą korzystać z porad edukacyjnych dotyczących możliwości poprawy jakości życia poprzez zmianę diety i aktywności fizycznej.

Zapraszamy do udziału w Programie!

Informacje szczegółowe: 502 940 029

Zgłoszenia do programów przyjmowane są telefonicznie bądź elektronicznie w naszym Centrum:
Tel: 52 397 40 33, 52 396 74 87
e-mail: rejestracjagemini@promedchojnice.pl

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@
promedchojnice.pl

Mapy Google

Przejdź do wyznaczania trasy dojazdu

Prawa pacjenta

Sprawdź swoje prawa

Polityka prywatności

Przeczytaj Klauzulę Informacyjną

Rejestracja online

Zarejestruj się