52 39 740 33 - - 52 39 674 87
Select Page

Programy profilaktyczne

Programy realizowane w GEMINI

Programy profilaktyczne

A wszystko to co robimy,
robimy dla ZDROWIA !

Tradycyjnie o zdrowiu myślimy w kategoriach braku choroby, patologii czy dolegliwości. Zaś w pogoni za zdrowiem szukamy czynników szkodliwych dla zdrowia i próbujemy je zwalczać. Budowanie zdrowia może również polegać na wspieraniu dobrych stron i zasobów osób czy całych społeczności, takich jak np. zachowania prozdrowotne czy budowanie wsparcia społecznego.

Definicja zdrowia wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ukazuje zdrowie w pozytywnym świetle: „zdrowie jest stanem pełnego/całkowitego dobrego samopoczucia/dobrostanu (ang. wellbeing) fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko jej brakiem – obiektywnie istniejącej – choroby (ang. disease) czy niepełnosprawności (ang. infirmity)”.

W celu poprawy zdrowia ludności zaleca się prowadzenie działań w obszarze profilaktyki chorób i promocji zdrowia.
Autorzy: M. Piotrowicz, E. Urban PZH

Nasza placówka stoi na straży zdrowia. Z wielką pasją i zaangażowaniem nasi lekarze i pielęgniarki, panie rejestratorki medyczne, opiekunki włączają się w realizację programów profilaktycznych mających na celu wczesną diagnostykę chorób, poprawę świadomości i kultury zdrowotnej, edukację zdrowotną, wspieranie i motywowanie do pozytywnej zmiany.

W trosce o Państwa zdrowie , zapraszamy do udziału w wybranych programach profilaktycznych. Wystarczy zadzwonić i umówić się na spotkanie.

Aktualnie realizowane programy profilaktyczne

„WĄTROBA NIE BOLI” - Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby

Nasza placówka przystąpiła do realizacji programu profilaktycznego

„Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HBV i HCV u dorosłych mieszkańców Polski”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem programu jest:
• podniesienie świadomości Polaków na temat raka wątrobowokomórkowego oraz czynników ryzyka zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C
• zachęcenie jak największej liczby osób do wykonania bezpłatnych, szybkich badań
przesiewowych w kierunku zakażeń HBV i/lub HCV w wybranych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a tym samym zwiększenie liczby wykrywanych przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B lub C (WZW B lub WZW C)
• kierowanie pacjentów z potwierdzonym dodatnim wynikiem badania przesiewowego do
dalszej specjalistycznej opieki medycznej (z uwzględnieniem pomocy koordynatora pacjenta)
• poszerzenie wiedzy personelu POZ i koordynatorów pacjenta na temat: epidemiologii i
leczenia zakażeń HBV i HCV oraz innych czynników prowadzących do marskości oraz raka wątrobowokomórkowego, poprzez udostępnienie bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń e-learningowych.(HBV i HCV)

Realizację projektu wzmacnia kampania edukacyjno-informacyjna „Listy od W.” Jej koncepcja opiera się na przedstawieniu wątroby jako wyjątkowego narządu, który nie boli, nie może więc bezpośrednio zakomunikować, że dzieje się z nim coś złego.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, zwłaszcza te, które:
– miały częste zabiegi medyczne wymagające przerwania ciągłości skóry ,
– w przeszłości miały przetaczaną krew,
– często zmieniają partnerów seksualnych,
– posiadają tatuaże, wykonywały zabiegi piersingu

do udziału w programie i poddania się przesiewowemu badaniu krwi w kierunku zakażeń HBV i/lub HCV.

Program obejmuje następujące działania:
1. Wizyta lekarska kwalifikująca do programu. Wizyta obejmuje przeprowadzenie krótkiego wywiadu lekarskiego. Elementem wizyty kwalifikacyjnej będzie szybki test przesiewowy rapid diagnostics test (RDT) w kierunku HBV i HCV.
Pacjenci, którzy w badaniu przesiewowym uzyskają wynik negatywny otrzymają materiały informacyjne z zaleceniami zachowań obniżających ryzyko zakażenia HBV/HCV.
Natomiast pacjenci z pozytywnym wynikiem badania przesiewowego są informowani o konieczności przeprowadzenia dalszych, potwierdzających badań laboratoryjnych (szacunkowo 1 na 200 osób badanych testem przesiewowym). Zostaną zbadani w kierunku PWZWB na obecność antygenu powierzchniowego HBV (badanie HBsAg) lub w kierunku PWZWC na obecność kwasu nukleinowego HCV (badanie jakościowe HCV-RNA).
2. Wizyta edukacyjna z omówieniem wyniku badania potwierdzającego.
W przypadku potwierdzenia rozpoznania PWZW lekarz przekazuje materiały informacyjne w formie wydruku. W przypadku potwierdzenia PWZWB (dodatni wynik HBsAg) lub PWZWC (dodatni wynik HCV-RNA) lekarz kieruje pacjenta do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Pacjent zostaje przekazany pod opiekę koordynatora , który pilotuje jego cały proces terapeutyczny na etapie specjalistycznym.

Zgłoszenie do na wizytę kwalifikacyjną
Zadzwoń pod numer – 502940029 lub 5239 740 33
Napisz maila: rejestracjagemini@promedchojnice.pl

Pamiętaj:
Drogi przenoszenia obu wirusów HBV i HCV są zbliżone. Różnice wynikają głównie z zakaźności wirusów oraz ich zdolności do wnikania do organizmu poprzez błony śluzowe.
Główne drogi przenoszenia wirusów zapalenia wątroby typu B i C
Przez kontakt z zakażoną krwią i towarzyszące temu przerwanie ciągłości np. skóry czy innych tkanek. Kontakty seksualne (przez błony śluzowe, dlatego wyższe ryzyko w przypadku HBV).
Z zakażonej matki na dziecko podczas ciąży i porodu (tzw. transmisja wertykalna).
W przypadku zakażenia HBV do większości zakażeń dochodzi przez kontakt z zakażoną krwią, ale nasienie, ślina i wydzielina szyjki macicy również mogą być zakaźne. Nawet niewielka liczba wirionów wystarcza do zakażenia. Takie znikome ilości mogą znajdować się na powierzchniach skażonych krwią, nawet w przypadku braku widocznych zabrudzeń.
Zakaźny wirus HBV może przetrwać na powierzchniach w temperaturze pokojowej nawet ponad 3 tygodnie. W przypadku wirusa HCV istotną kliniczne zakaźność wykazano jedynie dla krwi. Wirus może być wykrywalny w innych płynach ustrojowych, ale uważa się, że nie ma to znaczenia klinicznego. W przypadku zanieczyszczenia powierzchni nawet niewielką ilością krwi w badaniach eksperymentalnych po wyschnięciu obserwowano zakaźność wirusa nawet po kilku tygodniach. Szczególnie długo wirus był w stanie przetrwać w temperaturze lodówkowej.

PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)

Adresaci Programu
Program kierowany jest do osób, które:
– w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat
– są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek,)
– u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia
– które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców.

Zasady rejestracji

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego ubezpieczony jest zadeklarowany.
Rejestracja telefoniczna 52 397 40 33

Działania w ramach Programu

Pielęgniarka przygotowuje pacjenta do wizyty lekarskiej. Informuje o zasadach i celu programu profilaktycznego. Przeprowadza wywiad pielęgniarski, i badanie fizykalne, ocenia czynniki ryzyka chorób układu krążenia, dokonuje podstawowych pomiarów tj. ciśnienie krwi, glikemia, wykonuje badania antropometryczne, pobiera materiał biologiczny do badania zlecone przez lekarza.

Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia.
Wszystkie czynności odnotowywane są w programie System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki ( SIMP).

Karta badania profilaktycznego obejmuje takie informacje, jak:
obciążenia rodzinne (zawał serca, udar mózgu u ojca przed 55 r.ż.; u matki przed 60 r.ż.)
palenie papierosów
przyjmowanie leków hipotensyjnych, hipolipemizujących (satyna, fibrat)
wykonywanie ćwiczeń fizycznych trwających powyżej 30 minut
wyniki badania fizykalnego
wynik oceny BMI
pomiary ciśnienia tętniczego
wyniki badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo
Na tej podstawie lekarz dokonuje oceny ryzyka chorób układu krążenia oraz wskazuje zalecenia dla pacjenta: edukację lub dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie w poradni specjalistycznej

Korzyści płynące z udziału w Programie

Dzięki udziałowi w programie, pacjent zyska wiedzę na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia. Jeżeli zostaną u niego zdiagnozowane problemy zdrowotne, zostanie on poddany leczeniu i edukacji zdrowotnej.
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia – czynniki ryzyka.

Informacje szczegółowe: 502 940 029

PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SKÓRY „ABCDE - Profilaktyka nowotworów skóry”

WAŻNE INFORMACJE O PROGRAMIE ZNAJDZIESZ TUTAJ:

Program finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020

Nowotwory złośliwe skóry należą do najliczniejszej grupy złośliwych chorób onkologicznych. Co warto o nich wiedzieć?
Nowotwory złośliwe skóry należą do najliczniejszej grupy złośliwych chorób onkologicznych. Jest ich kilka rodzajów, przy czym najczęściej diagnozowane są raki podstawnokomórkowe, płaskonabłonkowe oraz powszechnie znane czerniaki. Niezależnie od rodzaju, na ich rozwój silnie wpływają czynniki środowiskowe, przede wszystkim wystawienie skóry na promieniowanie słoneczne.

Dlatego, jeśli chcesz uniknąć nowotworu, zaleca się:

 • unikanie opalania się
 • stosowanie przez cały rok kremów z filtrem (zwłaszcza latem, kiedy powinno się stosować na wszystkie odsłonięte części ciała emulsję z wysokim filtrem)
 • nieużywanie solariów
 • samokontrolę znamion i pieprzyków (warto je sfotografować i porównywać ich stan po miesiącu, dwóch)
 • kontrolę znamion i pieprzyków u dermatologa za pomocą dermatoskopu
 • dietę bogatą w warzywa, owoce i nabiał.

Osoby, które mają dużo piegów i znamion, jasną karnację, rude lub blond włosy, są narażone na większe ryzyko zachorowania na czerniaka. Ryzyko tego nowotworu zwiększa się też, jeśli na czerniaka chorował bliski członek rodziny, a także u osób, które przyjmują leki immunosupresyjne.
Warto wiedzieć, że trzeba uważać na wszelkie zmiany zachodzące na znamionach i pieprzykach. Niepokojąca może okazać się zmiana zabarwienia (szczególnie na ciemniejsze lub niejednolite) oraz wielkości i kształtu znamienia.
Wszelkie zmiany lub pojawienie się nowych znamion o powyższych cechach należy zgłosić do lekarza.
Dla osób szczególnie narażonych powstał program: ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry.

TEN PROGRAM JEST DLA CIEBIE JEŚLI:

masz 50–64 lata
masz ponad 65 lat i jesteś wciąż aktywny zawodowo
masz 15–49 lat, a lekarz stwierdził u Ciebie niepokojące zmiany skórne.

W zakresie samej edukacji grupą docelową są osoby aktywne zawodowo.

CO CIĘ CZEKA W RAMACH PROGRAMU?
Konsultacja u lekarza POZ. W razie potrzeby lekarz skieruje Cię na:
badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty lub
badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar w naszej przychodni osobiście lub telefonicznie.

KIEDY SIĘ ZAPISAĆ?
Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar w naszej przychodni.

CO PRZYGOTOWAĆ?
Na badanie zgłoś się z dowodem osobistym.

CO ZYSKASZ?
Zyskasz wiedzę na temat stanu swojego zdrowia dzięki konsultacjom lekarskim oraz, jeśli zostaniesz skierowany na dodatkowe badania, otrzymasz ich wyniki. Jeżeli zostanie u Ciebie rozpoznana choroba: dostaniesz skierowanie na dalsze leczenie. Jeśli nie – Twój udział w programie zakończy się przekazaniem Ci informacji oraz wskazówek o profilaktyce.

Informacje szczegółowe – 502 940 029

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE
Głównym celem programu „ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry” jest wzrost świadomości społeczeństwa na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE MIAŻDŻYCY TĘTNIC I CHORÓB SERCA „KORDIAN”

https://programkordian.pl

Nasza przychodnia przystąpiła do realizacji Programu KORDIAN finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i obecnie przygotowujemy się do jego realizacji wraz ze specjalistami z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Aktualnie jesteśmy w trakcie szkolenia personelu, który będzie zaangażowany w realizację programu (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, dietetyk).
Rozpoczęcie naboru do programu planujemy na kwiecień 2021.

Cel Programu
Wzrost świadomości oraz stopni wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie FH, w okresie i na terenie działania Programu.

Choroby układu sercowo-naczyniowego to grupa chorób, które rozwijają się długo, często z tego powodu, że pacjent prowadził niezdrowy tryb życia, a w konsekwencji dochodzi do tak groźnych sytuacji, jak zawał, udar lub niepełnosprawność w wyniku ich powikłań.
Do tego rodzaju problemów prowadzą m.in. miażdżyca tętnic, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze.

Czy ten program jest dla Ciebie?
Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

 • masz powyżej 18 lat i jesteś aktywny zawodowo
 • podejrzewano u Ciebie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych
 • w ciągu ostatnich 5 lat nie leczyłeś się z powodu choroby układu sercowo-naczyniowego
 • nie korzystasz z Programu Chorób Układu Krążenia realizowanego przez NFZ.

Co Cię czeka?

Konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne:
Najpierw lekarz na podstawie badania wstępnego i pomocniczych badań diagnostycznych, takich jak np. EKG, oceni, z jakiej części programu odniesiesz największą korzyść.
Możesz się spodziewać m.in. następujących badań diagnostycznych:

  • badanie EKG w stanie spoczynku
  • badanie lipidogramu
  • pomiar glukozy
  • obliczenie wartości GFR wg MDRD
  • porada specjalistyczna/kardiologiczna
  • w uzasadnionych przypadkach lekarz może skierować pacjenta na dalsze badania i konsultacje realizowane w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Bon edukacyjny
Po badaniach diagnostycznych pacjenci zakwalifikowani przez lekarza do dalszego etapu będą korzystać z porad edukacyjnych dotyczących możliwości poprawy jakości życia poprzez zmianę diety i aktywności fizycznej.

Zapraszamy do udziału w Programie!

Informacje szczegółowe: 502 940 029

Badania przesiewowe w kierunku Obturacyjnego Bezdechu Sennego

KIEDY: Prowadzone są w GEMINI cyklicznie, prosimy śledzić nasze aktualności.

Przy Centrum Medycznym GEMINI działa prężnie Centrum Zdrowego Oddychania, w którym poprawiamy jakość życia Pacjentom cierpiącym na Obturacyjny Bezdech Senny (OBS). Choroba ta jest bardzo często przeoczana przez lekarzy pierwszego kontaktu. Sami chorzy również nie wiedzą, że na nią cierpią, a objawy takie jak: codzienne zmęczenie, poranne bóle głowy, senność, trudności z koncentracją, a w nocy głośne chrapanie, wiążą z innymi problemami zdrowotnymi. Realizowane w GEMINI badania przesiewowe w kierunku OBS mają pomóc w określeniu grupy osób zagrożonych tą dolegliwością, która nieleczona może prowadzić do bardzo groźnych chorób. Szacuje się, że w Polsce na Obturacyjny Bezdech Senny cierpi blisko 1,5 mln osób, a diagnozuje się pod tym kątem kilkanaście tysięcy osób rocznie.

KTO: Do udziału w przesiewowym badaniu pod kątem potwierdzenia OBS warto, żeby zgłosiły się osoby z następującymi czynnikami ryzyka: nadwaga, otyłość, głośne chrapanie w nocy, palenie papierosów, alergie, przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych. Dość istotnym czynnikiem jest też obwód szyi. Specjaliści twierdzą, że nadmiar tkanki tłuszczowej w tkance podskórnej szyi zmniejsza światło gardła, a także powoduje wiotczenie mięśni podczas snu, co sprzyja powstawaniu bezdechów. Warto więc zmierzyć swoją szyję. Obwód szyi powyżej 43 cm u mężczyzn, a 41 cm u kobiet uznawany jest za wysoki czynnik ryzyka wystąpienia bezdechu. Do zmierzonego obwodu szyi trzeba dodać dodatkowe centymetry, jeśli występują inne zaburzenia sprzyjające rozwojowi OBS jak: nadciśnienie tętnicze (plus 4 cm), chrapanie (plus 3 cm), nocne duszenie i dławienie się (plus 3 cm).

JAKIE BADANIA: W ramach programu Pacjentowi zostanie wykonane badanie poligraficzne, przeprowadzane w czasie snu, w domu Pacjenta. Poligrafia monitoruje co najmniej 4 zmienne, w tym przepływ powietrza przez górne drogi oddechowe, ruchy oddechowe klatki piersiowej, ruchy oddechowe brzucha oraz pracę serca oraz utlenowanie krwi. Dzięki temu badaniu możemy się dowiedzieć, czy przesypiamy noce zdrowo oddychając, czy też mamy w naszym śnie przerwy w oddychaniu narażające nas na niedotlenienie.

Zgłoszenia do programów przyjmowane są telefonicznie bądź elektronicznie w naszym Centrum:
Tel: 52 397 40 33, 52 396 74 87
e-mail: rejestracjagemini@promedchojnice.pl

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@
promedchojnice.pl

Mapy Google

Przejdź do wyznaczania trasy dojazdu

Prawa pacjenta

Sprawdź swoje prawa

Polityka prywatności

Przeczytaj Klauzulę Informacyjną

Rejestracja online

Zarejestruj się