Select Page

Informacje dla pacjenta

Prawo do świadczeń poza kolejnością

Informacje dla pacjenta

Prawo do świadczeń poza kolejnością

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
  • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
  • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
  • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Adres i dane kontaktowe

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@
promedchojnice.pl

Mapy Google

Przejdź do wyznaczania trasy dojazdu

Prawa pacjenta

Sprawdź swoje prawa

Polityka prywatności

Przeczytaj Klauzulę Informacyjną

Rejestracja online

Zarejestruj się