Zaznacz stronę

Holter EKG Home

Wypożycz Holter i wykonaj badanie w domu

Zamów Holter EKG z dostawą do domu

Jestem świadomy, że badanie mobileHolter ma charakter diagnostyczny i NIE SŁUŻY ratowaniu życia. Oświadczam, że w przypadku pogorszenia mojego samopoczucia, a w szczególności bólu w klatce piersiowej, duszności, zasłabnięcia itp., ja lub moja rodzina skontaktujemy się z lekarzem prowadzącym lub Pogotowiem Ratunkowym.

Oświadczam, że w okresie trwania badania i do momentu zwrotu otrzymanego od Gemini Chojnice z siedzibą w Chojnicach, zestawu PockecECG do monitorowania holterowskiego (dalej „Zestaw”), biorę odpowiedzialność materialną za powyższy Zestaw i zobowiązuje się do wykorzystywania Zestawu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do przestrzegania zaleceń użytkowania zawartych w otrzymanej instrukcji obsługi. Zobowiązuję się również do zabezpieczenia Zestawu przed utratą bądź zniszczeniem oraz do zwrócenia go w stanie nie gorszym niż w momencie otrzymania. W przypadku całkowitego zniszczenia, utraty bądź uszkodzenia Zestawu w sposób uniemożliwiający naprawę lub powodujący pogorszenie jego właściwości, kwota materialnej rekompensaty wynosi 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Owa kwota odpowiedzialności zostanie wyliczona na podstawie wyceny dokonanej przez przedstawiciela firmy Gemini Chojnice lub kwalifikowanego rzeczoznawcy majątkowego.

Wyrażam zgodę na świadczenie usługi mobileHolter drogą elektroniczną za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności przesłanie raportu z badania na podany przeze mnie adres e-mail.

Akceptuję Regulamin świadczenia usług diagnostycznych Gemini Chojnice

Faktura VAT

Dane kontaktowe

Zadzwoń

52 39 740 33
52 39 674 87

Napisz SMS

Napisz SMS z prośbą o kontakt w sprawie Holter EKG do domu tel.

572 774 780 - 24h/dobę

Napisz maila

napisz maila profilaktykagemini@promedchojnice.pl i
zgłoś chęć wykonania badania Holter EKG z dostawą do domu - 24h/dobę

Centrum Medyczne GEMINI