Zaznacz stronę

Nasza placówka realizuje świadczenia dla osób ubezpieczonych w NFZ m.in. w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej – lekarz i pielęgniarka rodzinna.
Od kilku miesięcy realizujemy nowy standard opieki nad pacjentem w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – Opieka Koordynowana.
Nasi lekarze oraz pielęgniarki w kompleksowy sposób podejmują działania na rzecz zdrowia pacjentów aby poprzez skoordynowane włączenie pacjentów do procesu leczenia poprawić ich świadomość , motywację do leczenia i podejmowana działań na rzecz swojego zdrowia – wyleczyć lub poprawić efekty leczenia.

Co to jest OPIEKA KOORDYNOWANA ?

Zgodnie z założeniami programu POZ sprawuje skoordynowaną opiekę zdrowotną nad pacjentem, zapewniając mu kompleksowe wsparcie w chorobach przewlekłych oraz profilaktykę. Lekarze POZ otrzymali możliwość kierowania pacjentów na określone badania w ramach funduszów z nowo wprowadzonego budżetu powierzonego, z którego możliwe będzie finansowanie także innych świadczeń, w tym porad edukacyjnych (udzielanych przez pielęgniarkę lub lekarza), porad dietetycznych oraz konsultacji specjalistycznych w ramach opieki koordynowanej.

Jakie są główne cele opieki koordynowanej?

usystematyzowanie opieki nad pacjentem;
poszerzenie możliwości diagnostycznych POZu;
skrócenie ścieżki pacjenta do uzyskania odpowiednich świadczeń i możliwości konsultacji w ramach niektórych specjalizacji;
zindywidualizowane planowanie leczenia pacjentów chorujących przewlekle;
nasilenie realizacji programów profilaktycznych, w tym także poprzez aktywne zachęcanie pacjentów do zgłaszania się na badania;
zapewnienie informacji zwrotnej dla lekarza zlecającego poprzez ściślejszą współpracę ze specjalistami innych dziedzin;
poprawienie jakości opieki nad chorymi wskutek prowadzonej edukacji zdrowotnej i porad edukacyjnych;
zwiększenie wsparcia dietetycznego dla pacjentów.

ODSYŁAMY PAŃSTWA DO KOMUNIKATU NFZ odnośnie Opieki Koordynowanej w POZ
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/podstawowa-opieka-
zdrowotna/opieka-koordynowana-w-poz/

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@ promedchojnice.pl