Zaznacz stronę

Zbliża się sezon letni. Przed nami wycieczki na łono natury. Radość z przebywania w lasach, jeziorach , parkach i w przecudownych miejscach , które oferuje nam natura przyćmiewa obawa przez ukąszenie kleszczem i konsekwencjami z tym związanymi.
Kleszcz pospolity (Ixodes ricinus) jest pajęczakiem, który przechodzi trzy fazy cyklu rozwojowego od larwy po nimfę aż do postaci dorosłej w ciągu 2-3 lat. Dorosły kleszcz jest wielkości główki od szpilki ale po nassaniu zwiększa swój rozmiar kilkakrotnie. Kleszcz aby mógł się przekształcić w kolejną postać musi napić się krwi zwierzęcia lub człowieka.

Zagrożenie

Większość przypadków zachorowań zdarza się wiosną oraz w okresie letnim i wczesnojesiennym, ponieważ w tym okresie kleszcze są najbardziej aktywne. Główne zagrożenie, jakie stanowią dla ludzi kleszcze to przenoszone przez nie choroby. Drobnoustroje chorobotwórcze przedostają się do kleszczy wraz z krwią zakażonych żywicieli. Do zakażenia człowieka dochodzi w czasie ukłucia, gdy następuje bezpośrednie wprowadzenie patogenów do krwi.

W Polsce najczęściej przenoszone przez nich choroby to: borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM).

Gdzie żyją kleszcze ?

Kleszcze bytują głównie w wilgotnych lasach liściastych i mieszanych – najczęściej w skupiskach roślinności wzdłuż ścieżek śródleśnych i polan. Kleszcze spotkać można również w parkach i na skwerach miejskich, działkach rekreacyjnych oraz obrzeżach osiedli mieszkaniowych otoczonych terenami zielonymi.

Jakie są objawy zakażenia ?
Borelioza:

W miejscu ukłucia przez kleszcza pojawia się rumień wędrujący zmiana o kształcie owalnym, która w miarę upływu czasu powiększa się obwodowo. W typowych przypadkach zmiana przybiera kształt obrączkowaty, jednak czasami może mieć inną postać lub w ogóle nie występuje. Rumieniowi towarzyszyć mogą objawy grypopodobne: gorączka, zmęczenie, bóle głowy, uczucie rozbicia. Przy braku leczenia rumienia wędrującego może dojść do zakażenia rozsianego. Dochodzi wtedy do zajęcia układu kostno- stawowego, ośrodkowego układu nerwowego lub serca. Zmiany te wymagają badań dodatkowych, a niekiedy hospitalizacji. W leczeniu boreliozy stosuje się antybiotyki. Ważne jest by leczenie wprowadzać wcześniej, przed rozsianą fazą zakażenia. Prawidłowa
antybiotykoterapia skutecznie leczy objawy kliniczne.

Kleszczowe zapalenie mózgu:

Objawy kleszczowego zapalenia mózgu pojawiają się w ciągu dwóch tygodni i przypominają przeziębienie: gorączka, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, nudności, nieżyt górnych dróg oddechowych. W przypadku gdy wirusy przedostaną się do ośrodkowego układu nerwowego, po krótkim okresie od ustąpienia objawów zakażenia może się rozwinąć druga faza choroby z objawami: zapalenia rdzenia kręgowego i opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. W większości przypadków kleszczowe zapalenie mózgu przebiega łagodnie, jednak mogą wystąpić powikłania powodujące trwałe następstwa.
Nie ma skutecznego leku, który zwalcza infekcję wirusem KZM. Leczenie jest wyłącznie objawowe, mające na celu zwalczenie objawów zapalnych OUN.

JAK ZAPOBIEGAĆ?

Zachorowaniu na choroby odkleszczowe można zapobiec unikając kontaktu z kleszczami w miejscach ich występowania poprzez stosowanie odpowiedniej odzieży i środków odstraszających kleszcze, tzw. repelentów.

W przypadku ukłucia ryzyko zachorowania znacząco zmniejsza szybkie (do 24h) i prawidłowe usuwanie kleszczy ze skóry. Przy usuwaniu pasożyta najlepiej używać pęsety, którą należy uchwycić kleszcza jak najbliżej skóry i ze stałą siłą pociągnąć w górę. Miejsce po ukłuciu należy zdezynfekować np. za pomocą spirytusu. Jeśli resztki pasożyta pozostały w skórze należy zgłosić się do
lekarza w celu ich usunięcia. Nie zaleca się profilaktycznego podawania antybiotyku po ukłuciu przez kleszcza. Można zastosować 1-2 dawki antybiotyku w przypadku pokłucia przez wiele kleszczy.

Szczepienie jest skuteczną formą ochrony przed zakażeniem wirusem kleszczowego zapalenia mózgu (KZM). Skuteczność szczepienia podstawowego, które składa się z 3 dawek szczepionki, przekracza 95%. Po podstawowym cyklu szczepienia odporność utrzymuje się co najmniej 3 lata.

Materiały informacyjne opracowała Katarzyna Karpus na podstawie
danych Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

CENTRUM MEDYCZNE „GEMINI” zaprasza na szczepienia przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Opon Mózgowych.
Zadzwoń i umów się na kwalifikację do szczepienia 52 39 74 033.
Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu 502 940 029.

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@ promedchojnice.pl