Select Page

Najwyższy czas, by wyjaśnić naszym pacjentom czym jest „tajemnicza” substancja reklamowana w internecie oraz sklepach internetowych i czy w ogóle takowa istnieje !

Czym tak naprawdę jest witamina C ?

Nie ulega wątpliwości, że witaminą C jest kwas L-askorbinowy, którego roztwór skręca płaszczyznę światła spolaryzowanego w prawo. Kwas ten zawsze jest prawoskrętny, niezależnie od tego, czy pochodzi z owoców, warzyw, czy suplementów diety lub leków.

Witamina C lewoskrętna nie istnieje !

Skręcalność optyczną kwasu L-askorbinowego oraz jego izomerów można sprawdzić w certyfikatach analitycznych, dostępnych w niektórych sklepach z odczynnikami chemicznymi.

Co oznacza pojęcie izomeru ?

Symbole D i L są tradycyjnie stosowane do opisu konfiguracji optycznie czynnych związków organicznych, niezależnie od kierunku skręcania przez nie płaszczyzny światła spolaryzowanego. Już w latach 20. ubiegłego wieku zaproponowano, aby związki, które przy ostatnim asymetrycznym atomie węgla mają układ grup –H i –OH, taki jak w prawoskrętnym aldehydzie glicerynowym, oznaczać jako D, a związki o odwrotnym układzie tych grup – jako związki należące do szeregu L.

Gdzie występuje witamina C ?

Kwas L-askorbinowy występuje w naturalnych oraz syntetycznych produktach. Forma naturalna i syntetyczna nie różnią się pod względem budowy chemicznej i właściwości cząsteczki oraz nie wykazują różnic w działaniu. Syntetyczna witamina C jest produkowana metodami biochemicznymi z udziałem enzymów.

Uważa się jednak, że większą aktywność wykazuje naturalna witamina C. Wynika to z faktu, że jeśli porównuje się zdolność przeciwutleniającą roztworu syntetycznej witaminy C z produktem naturalnym, np. świeżo wyciśniętym sokiem owocowym o takim samym stężeniu kwasu askorbinowego, to ten drugi wykazuje silniejsze zdolności antyoksydacyjne. Jest to efekt współdziałania witaminy C z innymi związkami występującymi w soku, przede wszystkim polifenolami.

Chemik o witaminie C

Prof. dr hab. Marcin Kwit – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Chemii – Pracownia Stereochemii Organicznej:

Profesor podkreśla, że: współczesny człowiek chce być karmiony mitami. Wg niego łatwiej uwierzyć w „cudowne właściwości”, „nowe doniesienia”, „potwierdzone dowody, które nie mogą zostać opublikowane w prasie naukowej” (w domyśle stronniczej) niż rzetelne fakty, wielokrotnie zweryfikowane naukowo.

Wg niego mit, ostatnio dosyć rozpowszechniony, dotyczący tzw. lewoskrętnej witaminy C, to brak wiedzy z zakresu stereoizometrii i aktywności optycznej, bez której zrozumienie fenomenu witaminy C nie jest możliwe.

Profesor podkreśla: tzw. lewoskrętna witamina C jest w rzeczywistości starą, poczciwą, znaną od lat, prawoskrętną witaminą C.

Chcesz dowiedzieć się więcej ? – odwiedź naszą poradnię.

Sabina Budkiewicz

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@ promedchojnice.pl