Zaznacz stronę

WZW typu A – sytuacja epidemiologiczna w Polsce w 2017 roku 

Wprowadzenie 

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) wywoływane jest przez wirus z rodziny Picornaviridae. Do zakażenie najczęściej dochodzi drogą pokarmową, jednakże istnieje także możliwość infekcji w trakcie stosunku seksualnego, jak i poprzez brudne igły (głównie u narkomanów). Ludzie stanowią jedyny rezerwuar wirusa. Okres wylęgania wynosi średnio 30 dni (15–50 dni). Wiremię stwierdza się w okresie wylęgania choroby oraz do 30 dni ostrej fazy, a wirus wydalany jest z kałem przez 1 – 2 tygodnie przed pojawieniem się objawów klinicznych oraz przez około 1 tydzień po ich wystąpieniu. 

Epidemiologia 

Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) w Polsce okresie od 01.01.2017 do 15.08.2017 zarejestrowano 912 przypadków WZW typu A, co porównując analogiczny okres w roku poprzednim, stanowi prawie 40-krotny wzrost zachorowań (Tabela). 

Tabela. Liczba zachorowań na WZW typu A w Polsce 

ROK Liczba zachorowań Zapadalność (na 100 000 ludności)
2009 652 1,71
2010 155 0,41
2011 65 0,17
2012 71 0,18
2013 48 0,12
2014 76 0,20
2015 49 0,13
2016 35 0.09
I – VIII 2017 912 2,37

Obecnie w Europie stwierdza się istnienie ogniska WZW typu A, w którym zachorowania stwierdza się głównie u mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (ang. men who have sex with men – MSM). Wśród gejów oraz osób biseksualnych WZW A może szerzyć się w wyniku kontaktów seksualnych (nie tylko analnych), w tym przez bezpośredni kontakt oralno–analny, jak i poprzez kontakt oralny z częściami ciała oraz powierzchniami, na których znajduje się wirus. Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) od czerwca 2016 do połowy czerwca 2017 zarejestrowano 1500 tego typu zachorowań. W Polsce od stycznia do połowy czerwca 2017 zgłoszono łącznie 252 tego typu przypadków. Jak dotąd zachorowania w bieżącym roku pochodzą głównie z następujących województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego oraz kujawsko-pomorskiego. 

Objawy

Często infekcja WZW typu A ma przebieg bezobjawowy lub subkliniczny (z reguły u dzieci). W przypadkach objawowych najczęściej stwierdza się: męczliwość, nudności, wymioty, ból brzucha, mięśni i stawów. W postaci cholestatycznej dominuje świąd skóry. W okresie objawów zwiastunowych możliwe jest także nieznaczne powiększenie wątroby. Objawy ostre ustępują po kilku dniach, a podwyższona aktywność aminotransferaz utrzymuje się przeciętnie 3 – 4 tygodnie. 

Szczepienie 

Jedyną metodą zapobiegania jest szczepienie. W Polsce szczepienia przeciwko WZW typu A są szczepieniami nieobowiązkowymi, płatnymi, zalecanymi przede wszystkim osobom podróżującym. W celu odbycia takiego szczepienia osoba zainteresowana powinna udać się do placówki ochrony zdrowia, stacji sanitarno-epidemiologicznej czy też placówki medycyny podróży. Dodatkowo Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zaleca szczepienia: 

Mężczyznom mającym kontakty seksualne z mężczyznami (MSM), mieszkającym na obszarach, gdzie występuje aktualnie wzrost zachorowań na WZW A (a więc także w Polsce). 

MSM, podróżującym na obszary, gdzie trwają ogniska WZW A wśród MSM. 

MSM, ze zdiagnozowanymi chorobami, których przebieg może zostać zaostrzony poprzez infekcję wirusem WZW A (np. z wirusowym zapaleniem wątroby typu B oraz wirusowym zapaleniem wątroby typu C).

Leczenie

Nie ma leczenia przyczynowego. Celem leczenia jest utrzymanie odpowiedniego stanu odżywienia i nawodnienia. Zwraca się szczególną uwagę na odpoczynek (ograniczenie aktywności fizycznej w okresie ostrym i przez miesiąc wczesnej rekonwalescencji), a także dietę i leczenie płynami. Powrót do zwykłej diety następuje w ciągu pół roku. Dodatkowo obowiązuje zakaz spożywania alkoholu przez pół roku, a znaczne jego ograniczenie do roku. Niekiedy konieczne może okazać się leczenie przeciwświądowe. W okresie ostrej infekcji, jak i w czasie rekonwalescencji zaleca się także unikanie leków metabolizowanych w wątrobie lub wywołujących cholestazę. 

Kluczowa jest także ścisła higiena rąk. W przypadku chorych używających pieluch lub z nietrzymaniem stolca konieczna jest izolacja przez tydzień od wystąpienia objawów. W ciągu tygodnia po wystąpieniu objawów klinicznych chory także nie powinien przygotowywać posiłków dla innych ani podejmować kontaktów seksualnych. W trakcie choroby można karmić piersią. 

Opracowano na podstawie: 

1. Interna Szczeklika. Podręcznik Chorób Wewnętrznych 2017. Medycyna Praktyczna.
2. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny http://www.pzh.gov.pl 

Zapraszamy do naszego Centrum Medycznego na szczepienia przeciw WZW A
Tel. 52 397 40 33

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@ promedchojnice.pl