Zaznacz stronę

Gojenie się ran to naturalne procesy biologiczne, które zachodzą w ranie, zmierzające do regeneracji tkanek, zamknięcia rany i wytworzenia blizny.
Czas zagojenia ran: rany ostre goją się w szybkim tempie bez powikłań, zazwyczaj do 8 tygodni, rany przewlekłe goją się o wiele dłużej, często występują powikłania oraz trwają powyżej 8 tygodni.
Fizjologiczny proces gojenia rany rozpoczyna się praktycznie zaraz po jej powstaniu. W pierwszym etapie rana lub skaleczenie wypełnia się skrzepem krwi. Ten biologiczny opatrunek stanowi swoistą barierę ochronną czyli chroni ranę przed nadmiernym odwodnieniem i wnikaniem do niej drobnoustrojów. Nagromadzone makrofagi ( tzw. komórki żerne) oczyszczają ranę z obumarłych komórek. W przypadku małej rany dochodzi do całkowitej regeneracji naskórka z zachowaniem jego warstwowego układ.

Jedną z nowoczesnych metod przyspieszania regeneracji tkanek, szczególnie w przypadku leczenia ran , zwłaszcza ran przewlekłych, może być zastosowanie fibryny bogatopłytkowej.

Fibryna bogatopłytkowa (ang. advanced platelet-rich fibrine, A-PRF) to materiał autogenny otrzymywany w wyniku obróbki własnej krwi pacjenta. W składzie A-PRF znajdują się monocyty oraz białkowe czynniki wzrostu. Fibryna bogatopłytkowa aktywnie wspiera mechanizmy gojenia tkanek w ranie pozabiegowej, a jednocześnie wpływa na poziom mediatorów przeciwzapalnych i prozapalnych. Wspiera również osteogenezę czyli kostnienie.

Mechanizm działania fibryny bogatopłytkowej.

Ze względu na to, że fibryna bogatopłytkowa jest materiałem autogennym, charakteryzuje się ona pełną biozgodnością i nie powoduje reakcji alergicznych. Ten rodzaj fibryny ma formę trójwymiarowej sieci włóknika. W przeciwieństwie do osocza bogatopłytkowego, które również jest stosowane w leczeniu ran, fibryna ulega powolnej degradacji, podczas której zawarte w niej czynniki są stopniowo uwalniane. Fibryna bogatopłytkowa ma wpływ na kolagenogenezę, angiogenezę ( odbudowa naczyń krwionośnych) oraz osteogenezę.
Dzięki temu przyspiesza proces regeneracji zarówno tkanek miękkich, jak i twardych. W przypadku tkanek twardych po zastosowaniu A-PRF stwierdza się lepszą odbudowę i mineralizację. Ponadto fibryna bogatopłytkowe przeciwdziała powstawaniu miejscowego stanu zapalnego, którego objawami mogą być dolegliwości bólowe, obrzęk oraz utrudnione gojenie. Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej zapewnia również mechaniczne zabezpieczenie obszaru pozabiegowego i zmniejsza ryzyko nieprawidłowego wytworzenia skrzepu w łożysku rany. Do zalet tej metody terapii należą również niskie koszty oraz prostota i niewielka inwazyjność zabiegu (pobranie i odwirowanie krwi żylnej pacjenta).

W naszej Poradni Leczenia Ran wspieramy proces leczenia ran poprzez zastosowanie m.in. fibryn bogatopłytkowych w postaci frakcji płynnych ( I-PRF), strukturalnych ( A-PRF) oraz pod postacią Opatrunku Autologicznego Plasma Complex (S-PRF + I-PRF).

Wejdź do działu Poradnia Leczenia Ran

Informacje merytoryczne na podstawie informacji Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Forum Leczenia Ran.

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@ promedchojnice.pl