Zaznacz stronę

W naszej przychodzi GEMINI dysponujemy szybkimi i pewnymi testami na koronawirusa. Z wynikami dostępnymi nawet już po 12 godzinach. Testy ułatwiają wykrycie zachorowania u osób bezobjawowych, wprowadzenie odpowiedniego leczenia i samo izolację, w konsekwencji zmniejszają ryzyko zarażenia wirusem naszych bliskich. Wykonanie testu prywatnie nie wymaga skierowania od lekarza

RODZAJE TESTÓW dostępnych w GEMINI

1. Sars-Cov-2 PCR – wymaz z nosogardzieli

Wykrywa obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2. Badania genetyczne, metoda molekularna, real time RT-PCR. Służy do wykrycia obecności wirusa w organizmie osób objawowych. Najlepszy dla osób, które podejrzewają u siebie aktualne zakażenie wirusem.

2. Wymaz na obecność Sars-Cov-2 (szybki test antygenowy, kasetkowy) – wymaz z nosogardzieli

Wykrywa cząstki białkowe (antygeny) wirusa SARS-CoV-2. Służy do wykrycia obecności wirusa w organizmie u osób objawowych lub z bliskiego kontaktu z chorym na COVID-19, które objawów nie mają, ale podejrzewają możliwość zakażenia się wirusem.

3. Przeciwciała ilościowe w klasie IgG Sars-Cov-2 – badanie z krwi żylnej

Ilościowy pomiar stężenia neutralizujących przeciwciał IgG.Test nie bada istnienia wirusa obecnie w organizmie, ale dodatni wynik badania może świadczyć o przebyciu zakażenia w przeszłości. Ujemny wynik świadczy, że organizm nie wytworzył przeciwciał na SARS-CoV-2. ALE nie wyklucza istnienia infekcji SARS-CoV-2 w chwili obecnej, dlatego powinno się w wypadku niepewności, czy akurat teraz nie jesteśmy chorzy, wykonać test real time RT-CPR.

4. Przeciwciała przeciwko Sars-Cov-2 całkowite (test jakościowy)

Jeden z najbardziej kompleksowych testów. Dający odpowiedzi na pytania zarówno czy przeszliśmy wirusa w przeszłości, jak również czy w danej chwili jesteśmy nim zarażeni. Wynik dodatni przeciwciał w klasie IgM, niezależnie od wyniku badania przeciwciał w klasie IgG, może świadczyć o wczesnej fazie infekcji. Izolowany wynik dodatni przeciwciał w klasie IgG (bez obecności przeciwciał w klasie IgM) sugeruje, że infekcja wirusem SARS-CoV-2 nastąpiła dawno.

5. Przeciwciała ilościowe w klasie IgG Sars-Cov-2 – badanie z krwi żylnej

Dodatni wynik badania może świadczyć o przebyciu zakażenia w przeszłości lub toczącej się infekcji i powinien być zweryfikowany innymi badaniami, ponieważ na jego podstawie nie można stwierdzić jak dawno miało miejsce zakażenie. Badany pacjent może być trakcie badania zakażony.

Centrum Medyczne Gemini

ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE

Telefony

52 39 740 33
52 39 674 87

EMAIL

rejestracjagemini@ promedchojnice.pl